Erhvervsdrivende virksomheder oplever løbende, at deres tilgodehavender ikke bliver betalt. Ligeledes oplever lån- og kreditgivere, at afdrag, det fulde engagement eller eksempelvis kautionskrav ikke bliver betalt til forfaldstid.

Vi tilbyder erhvervsinkasso og inddrivelse af tilgodehavender på vegne af lån- og kreditgivere, og vi repræsenterer disse i fogedretten eller i det civile retssystem, hvis der er indsigelser mod kravene.

Vi repræsenterer klienter på ad hoc-basis med inddrivelse af enkeltstående tilgodehavender og krav, ligesom vi varetager løbende erhvervsinkassoopgaver for vores klienter.

Vi har stor erfaring med udlægsforretning og tvangsfuldbyrdelse af sikkerheder, samt med inddrivelse af kautionskrav og håndtering af indsigelser i denne forbindelse.

Endelig håndterer vi tvangsauktioner på vegne af auktionsrekvirenten og i regi af konkursboer, ligesom vi giver møde på vegne af rettighedshavere og bydere.

Aktuelt

Relevante nyheder

Læs nyheder om Erhvervsinkasso

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.