Skatter og afgifter har stor praktisk betydning for både privatpersoner og selskaber, og visse problemstillinger af skatte- og afgiftsmæssig karakter kræver juridisk rådgivning fra kompetente og løsningsorienterede skatteadvokater. Vores skatteadvokater beskæftiger sig med skatterådgivning til dagligt og har mange års erfaring med at rådgive en bred vifte af kundetyper om komplekse skatteretlige problemstillinger. Vi rådgiver og bistår både private personer, virksomheder, selskaber, foreninger, fonde, revisorer og andre professionelle rådgivere.

Vores rådgivning

Hos CLEMENS har vi – i kraft af vores advokaters mangeårige erfaring – opbygget et indgående kendskab til den komplekse lovgivning og praksis, der præger skatteområdet. Vi holder os i øvrigt løbende opdateret med lovændringer på området og den hastigt udviklende praksis. Gennem årene har vores advokater sågar fået lejlighed til at præge udviklingen af praksis på forskellig vis.

Med afsæt i den gældende lovgivning og praksis kan vi identificere de momenter, der har stor betydning for netop din skattemæssige udfordring, og give dig skræddersyet juridisk bistand. Gennem vores stærke specialisering, aktuelle viden og erfaring kan vi således hjælpe med at finde frem til den mest optimale og professionelle løsning – selv på meget vanskelige udfordringer. Vi har med andre ord den nødvendige ekspertise til at sikre dig den absolut bedste håndtering af enhver skatteretlig problemstilling, sål du undgår efterfølgende uforudsete skattemæssige konsekvenser, eller afværger uoverskuelige konsekvenser af allerede foretagne dispositioner.

Skatteret i kombination med andre retsområder

De skattemæssige aspekter spiller ofte en afgørende rolle ved tilrettelæggelsen og planlægningen af en lang række erhvervsmæssige dispositioner og transaktioner, eksempelvis ved generationsskifte og omstruktureringer. CLEMENS’ specialisering indenfor såvel skatte- som selskabs- og erhvervsretlige forhold sikrer dig en sammenhængende, kvalificeret samt effektiv rådgivning. Det giver dig det bedste grundlag for at få taget hånd om alle de relevante juridiske aspekter ved en given disposition. Vi hjælper dig til få belyst og afdækket alle risici og faldgruber under tilrettelæggelsen af processen og sikrer dig, at de skattemæssige og afgiftsmæssige forhold håndteres på en tilfredsstillende måde. Med udgangspunkt i din specifikke situation har vi fokus på at styre udenom uhensigtsmæssige løsninger, der kan have store skattemæssige konsekvenser for dig.

Bindende svar fra SKAT – skattemæssig risikoafdækning

For både private og virksomheder kan der opstå skatteretlige spørgsmål, som ikke kan afdækkes med sikkerhed igennem gældende regler og eksisterende retspraksis på området. I disse tilfælde er det ofte en god idé at søge afklaring ved at anmode Skattestyrelsen om et bindende svar. I en anmodning om bindende svar præsenterer du den handling, som du enten har foretaget eller påtænker at foretage samt de(t) spørgsmål, du ønsket besvaret af Skattestyrelsen, som derefter afgiver et bindende svar i relation til de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af handlingen.

Det bindende svar, som Skattestyrelsen afgiver, har som udgangspunkt bindende virkning i fem år, og det kan som udgangspunkt ikke anfægtes af Skattestyrelsen i denne periode. Den bindende virkning forudsætter dog, at der ikke er sket ændringer i de forudsætninger, som har været afgørende for svaret. I nogle tilfælde er der ikke tid til at anmode om et bindende svar forud for en handling. Hvis man alligevel ønsker afdækning af risiko før en handling, vil det i nogle tilfælde være muligt at indsætte et skatteforbehold i aftalen. Skatteforbeholdet gør det muligt at annullere eller korrigere aftalen, hvis Skattestyrelsen anfægter denne. Det er også muligt at kombinere skatteforbeholdet med et bindende svar, hvilket gør det muligt at gøre aftalen uvirksom, hvis Skattestyrelsen efterfølgende afgiver et negativt bindende svar.

Ved brug af anmodning om bindende svar til risikoafdækning er følgende helt afgørende:

 • De skattemæssige usikkerheder forbundet med dispositionen er identificeret korrekt
 • Dispositionen er beskrevet præcist og grundigt
 • Der er sket reel oplysning om de faktiske forhold.

Hos CLEMENS har vi mange års erfaring med rådgivning vedrørende skatteplanlægning herunder udarbejdelse og håndtering af anmodninger om bindende svar fra Skattestyrelsen. Vores skatteadvokater hjælper dig med at vurdere, hvornår der er et behov for at indhente et bindende svar forud for en given handling.

Har du brug for en skatteadvokat?

Vi rådgiver bl.a. om de skattemæssige juridiske aspekter i forbindelse med:

 • Virksomhedsomdannelse og -omstruktureringer
 • Generationsskifte og virksomhedsoverdragelser
 • Virksomhedsskatteordningen
 • Arv og gave, herunder gavebreve
 • Konkurs og rekonstruktion
 • Virksomhedsetablering
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Hovedaktionærbeskatning
 • Incitamentsordninger (aktielønsordninger til medarbejdere)
 • Personbeskatning
 • National og international sambeskatning
 • Flytning til og fra Danmark
 • Risikoafdækning ved indhentelse af bindende svar fra Skattestyrelsen
 • Klager over afgørelser fra Skattestyrelsen

I øvrigt holder vi løbende kurser om relevante skatteretlige emner, herunder om generationsskifte og omstruktureringer.

Hvorfor skal du vælge os?

Fordi du kan have tillid til, at alle relevante aspekter inddrages i håndteringen af din sag, så du undgår uforudsete konsekvenser, der ikke er taget hånd om, eller du ikke er gjort opmærksom på. Hos CLEMENS vil du få en rådgiver der med sin dybe specialisering samt erfaring og aktuelle viden inden for alle områder af skatteretten, har de kompetencer, der skal til, for at rådgive dig eller din virksomhed på den mest hensigtsmæssige måde. Der vil herved blive taget højde for alle relevante faktiske og konkrete omstændigheder.

Kontakt CLEMENS

Står du overfor en skattemæssig udfordring, og har du brug for en skatteadvokat, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS for en uforpligtende drøftelse, så vi kan være behjælpelige med at finde frem til den bedst mulige løsning for dig.

Aktuelt

Relevante nyheder

Læs nyheder om Skatteret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.