Hos CLEMENS har vi et dedikeret team af advokater, der beskæftiger sig med håndteringen af voldgiftssager og retssager for alle retsinstanser i Danmark. Vi har indgående erfaring med repræsentation af klienter i alle former for kommercielle tvister ved byretter, landsretter og Højesteret. Desuden har vi mangeårig erfaring i at føre voldgiftssager. En lang række af vores advokater har møderet for Højesteret og landsret, ligesom flere advokater jævnligt optræder som voldgiftsdommere i voldgiftssager.

Ved alle former for retssager og voldgiftssager lægger vi fra sagens begyndelse vægt på at få lagt den rigtige strategi for sagens håndtering – herunder i forhold til fastlæggelse af sagens faktum, eventuel gennemførelse af syn og skøn, indkaldelse af vidner og iværksættelse af eventuelle forligsforhandlinger m.v.

Flere af CLEMENS’ advokater er uddannede mediatorer. Vi afsøger altid mulighederne for forlig – evt. via mediation – inden en sag ender i retssag eller voldgift. Vi søger løbende at tage højde for, at en retssag eller voldgiftssag ofte kræver store ressourcer for de involverede parter. Vi forsøger at tilrettelægge vores arbejde med sagen på en måde, der tager hensyn hertil, samtidig med, at virksomhedens interesser beskyttes bedst muligt.

CLEMENS’ advokater indenfor retssagsbehandling er specialiserede og kender erhvervsjuraens mange grene. Vi har fokus på en løsningsorienteret og realistisk konfliktløsning. Målet med vores arbejde er at tilgodese vores klienters ønsker samtidig med, at sagen ikke fører til yderligere uoverensstemmelser mellem parterne eller unødige sagsskridt, som komplicerer og fordyrer sagen. Vi inddrager som en del af vores arbejde de forretningsmæssige og omkostningsmæssige konsekvenser for vores klient. Vi er med fra start til slut som både samarbejdspartner og sparringspartner for vores klient.

CLEMENS har et stort netværk af udenlandske advokatfirmaer. I internationale tvister kan vi derfor anbefale de udenlandske advokatfirmaer, der vil kunne bistå i sagen, ligesom vi under sagen kan fungere som et kvalificerende bindeled mellem vores klient og det pågældende advokatfirma.

Vi rådgiver og bistår løbende vores klienter med:

  • Indledende juridisk vurdering af sagens styrker og svagheder – herunder bevismæssige overvejelser og omkostningsmæssige konsekvenser – med henblik på at fastlægge en sagsstrategi helt fra sagens begyndelse
  • Løbende vurdering af sagen under dens behandling med henblik på eventuelt at justere sagsstrategien – herunder for eventuelt at indgå i yderligere forligsdrøftelser eller gennemføre mediation
  • Indhentelse af bevismidler – såvel dokumentbevis, indhentelse af sagkyndige erklæringer som sikring af vidneudsagn
  • Forberedelse af og deltagelse i selve retssagen for byret, landsret eller Højesteret eller for en voldgiftsret
  • Behandling af sager for alle former for klage- og ankenævn – herunder Klagenævnet for Udbud, Erhvervsankenævnet, Revisornævnet samt Landsskatteretten

Har du spørgsmål til dét at føre en rets- eller voldgiftssag eller har du brug for bistand i en konkret sag, er du altid velkommen til at kontakte en af CLEMENS’ specialister indenfor retssager og voldgift.

Aktuelt

Relevante nyheder

Læs nyheder om Retssager og voldgift

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.