De fleste virksomheder får behov for juridisk rådgivning om erhvervs- og selskabsretlige forhold i løbet af deres levetid. Det er de færreste erhvervsvirksomheder, der er ens. Det samme kan siges om de mulige løsninger, der findes på de mangeartede problemstillinger, der kan opstå i en erhvervsvirksomhed.

Har du en selskabsretlig udfordring, som vi skal hjælpe med at løse?

Der kan opstå en lang række udfordringer ved etablering, udøvelse og afvikling af din erhvervsvirksomhed, som kræver juridisk rådgivning. Samtidig giver selskabsretten muligheder for at vælge gode og individuelle løsninger med den rette juridiske rådgivning. I en række tilfælde vælges en standardløsning dog uden nærmere omtanke. Det er langt fra altid det bedste valg, og det kan have store konsekvenser at vælge forkert, bl.a. fordi løsningen kan være ulovlig eller have uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser. Hos CLEMENS har vi stor erfaring med at yde rådgivning inden for alle områder af erhvervs- og selskabsretten. Vi besidder en høj grad af specialistviden i kraft af vores mangeårige erfaring med at rådgive en bred vifte af klienter – lige fra nystartede iværksætterselskaber til større aktieselskaber med en bred aktionærkreds og mangeartede virksomheder derimellem. Samtidig sørger vi naturligvis for altid at holde os opdateret om gældende lovgivning og ny praksis samt lovgivning, der er under udarbejdelse. Vi har derfor det fulde overblik over selskabsrettens muligheder og faldgruber, samtidig med at vi kender de små detaljer. Vi ved, hvornår udfordringerne typisk opstår, og hvordan de løses.

Få tværfaglig rådgivning hos os

Vores erhvervsadvokater har også stor erfaring med og ekspertise inden for skatteret og virksomhedsoverdragelse (M&A), ligesom vi yder ekspertrådgivning om forskellige former for kommercielle kontrakter. Derudover arbejder vi tæt sammen med øvrige specialister i huset. Vi kan derfor også hjælpe med bl.a. ansættelsesretlige eller databeskyttelsesretlige udfordringer. Gennem vores erfaring og specialistviden inden for alle områder af erhvervs- og selskabsretten sikrer vi, at du får netop den løsning, som du har behov for. Består din udfordring af flere tværfaglige problemstillinger, kan vi trække på all vore kollegaers specialistviden. Dermed opnår du relevant og holdbar rådgivning, der fungerer hele vejen rundt.

Opnå kompetent juridisk rådgivning – der også har øje for det kommercielle

Det er en del af vores DNA, at vi altid er dybt engagerede og involverede i vores klienter. Vi er ikke kun interesseret i dine juridiske forhold – vi sætter en ære i at lære din forretning godt at kende. På den måde er du sikret nærværende rådgivning, der tager afsæt i lige nøjagtig din virksomhed og dine forretningsmæssige forhold. Vi tror på, at det giver dig den bedst mulige løsning. Vi går dog samtidig ikke på kompromis med kvaliteten i vores arbejde. Hos os er du derfor altid sikret juridisk rådgivning af høj faglig kvalitet, der er afstemt både i forhold til gældende lov og din konkrete forretning. Vi tror på, at det er med til at gøre løsningen værdiskabende og praktisk anvendelig for dig.

Bred brancheindsigt

Som et helt naturligt led i vores ønske om, at lære din forretning godt at kende, har vi igennem de sidste mange år opnået stor indsigt i de brancher, som vores klienter opererer indenfor. Det gælder bl.a. indenfor landbrugssektoren, fødevareindustrien, energisektoren, bygge- og anlægsbranchen samt den offentlige sektor. Det giver os mulighed for at tage højde for branchebestemte forhold og levere rådgivning, der passer ind i den virkelighed, som din virksomhed befinder sig i. Det er vores forhåbning, at det skaber en stor tryghed hos dig, sådan at du roligt kan overlade ansvaret for de juridiske forhold til os, mens du holder fokus på at drive din forretning.

Hvilken udfordring står du overfor?

Vi rådgiver og tilbyder juridisk sparring om både store og små udfordringer, der opstår inden for alle faser af virksomhedens levetid og udvikling.

Vi bistår blandt andet i forbindelse med følgende:

 • Valg af selskabsform (vælg f.eks. mellem anpartsselskaber, aktieselskaber, enkeltmandsvirksomhed, interessentskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber)
 • Stiftelse af selskab og filialer
 • Etablering af holdingstruktur, herunder stiftelse af holdingselskaber
 • Valg af ledelse, herunder rådgivning om behovet for en bestyrelse eller udelukkende en direktion
 • Udarbejdelse og ændring af vedtægter
 • Udarbejdelse af forretningsordener for bestyrelser
 • Udarbejdelse af direktionsinstruks
 • Etablering af incitamentsprogrammer og aktieaflønning
 • Udarbejdelse og forhandling af ejeraftaler
 • Rådgivning i forbindelse med investering i selskaber og kapitalfremskaffelse
 • Kapitalændringer, f.eks. kapitalforhøjelser eller kapitalnedsættelser
 • Omstrukturering af selskaber og koncerner, herunder virksomhedsomdannelse, aktieombytning, spaltning og fusion
 • Likvidation og opløsning
 • Bestyrelsesarbejde, herunder rådgivning til bestyrelser samt påtager os bestyrelseshverv
 • Rådgivning af ledelse, herunder vedrørende ledelsesansvar
 • Afholdelse af generalforsamlinger, herunder påtager os dirigenthverv
 • Rådgivning af erhvervsdrivende fonde og foreninger
 • Etablering af joint ventures
 • Forberedelse og eksekvering af generationsskifte

Vi rådgiver desuden internationale virksomheder med etablering af virksomhed i Danmark, herunder giver introduktion til den danske selskabsret, yder rådgivning om valg af selskabsform, forestår udarbejdelsen af de nødvendige selskabsretlige dokumenter samt tilbyder sparring om en række praktiske forhold i den forbindelse.

Står du overfor en selskabsretlig udfordring, som du mangler en løsning på, er du velkommen til at kontakte vores specialistadvokater.
kontakt os for en uforpligtende snak

FAQ

En enkeltmandsvirksomhed er ikke en selvstændig juridisk enhed. Det er en personligt ejet virksomhed, der er identisk med ejeren. Det gælder som udgangspunkt også i skattemæssig sammenhæng. Af samme årsag kan der kun være én ejer af virksomheden, og ejeren skal være en fysisk person.

Det er muligt at anvende den såkaldte virksomhedsskatteordning (VSO). Det indebærer bl.a. helt overordnet, at virksomheden i skattemæssig henseende har mulighed for at lade virksomhedens overskud beskatte på samme måde som overskuddet i et selskab mod at lade overskuddet ”indestå” i virksomheden.

Ønsker du at oprette en enkeltmandsvirksomhed, er der ikke behov for nogen egentlig stiftelsesprocedure. Enkeltmandsvirksomheden opstår ved, at du påbegynder erhvervsmæssig virksomhed. Der er i den forbindelse ingen kapitalkrav.

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed hæfter du direkte og personligt med hele din formue for virksomhedens gæld. Der er derfor ingen opdeling mellem virksomhedens kreditorer og ejerens private kreditorer.

Ønsker du begrænsning af din personlige hæftelse, kan et anpartsselskab eller et aktieselskab muligvis være et bedre valg for dig.

Aktieselskaber og anpartsselskaber benævnes tilsammen kapitalselskaber. Selskabsformerne er reguleret i selskabsloven. For at opnå juridisk gyldighed, er det et krav, at kapitalselskaber registreres ved Erhvervsstyrelsen og får et cvr nummer.

Kapitalselskaber er overordnet kendetegnet ved, at ejerne ikke hæfter personligt for selskabets gæld, men kun med deres kapitalindskud.

Minimumskapitalkravet ved stiftelse af et anpartsselskab er DKK 40.000.

Det er muligt at vælge forskellige ledelsesformer. Et anpartsselskab skal dog som minimum have en ledelse bestående af en direktion, mens det er valgfrit om selskabet ønsker en bestyrelse.

Anpartsselskaber er et trygt og velkendt valg for mange små virksomheder med én eller to ejere. Ønsker du at stifte et anpartsselskab, kan vi hjælpe med udarbejdelse af de nødvendige selskabsretlige dokumenter.

Et aktieselskab er et kapitalselskab i samme kategori som et anpartsselskab, som er beskrevet ovenfor.

Minimumskapitalkravet ved stiftelse af et aktieselskab er DKK 400.000.

Selskabsloven efterlader ikke samme grad af aftalefrihed for aktieselskaber som for anpartsselskaber. Aktieselskaber er derfor underlagt en højere grad af lovregulering end anpartsselskaber. For eksempel stilles der krav om, at aktieselskaber har en ledelse bestående både af en direktion og en bestyrelse på tre medlemmer.

Med sammenlægningen af aktieselskabsloven med anpartsselskabsloven i selskabsloven af 2009 bortfaldt dog en lang række af de tidligere forskelle mellem aktieselskaber og anpartsselskaber.

Aktieselskaber er særligt velegnet som organisationsform for større selskaber med mange deltagere. Det hænger sammen med, at det alene er aktieselskaber, der kan børsnoteres. Ønsker du at stifte et aktieselskab, kan vi hjælpe med udarbejdelse af de nødvendige selskabsretlige dokumenter.

Et holdingselskab er ikke en egentlig selskabsform men betegnelsen for et selskab, hvis formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber. Som alternativ til at eje aktier eller anparter i et selskab personligt, kan du vælge at eje aktierne eller anparterne igennem et holdingselskab.

Der er en række fordele og ulemper forbundet med at eje aktier eller anparter gennem holdingselskaber. Vi kan rådgive dig om disse og hjælpe med at træffe beslutningen om, hvorvidt en holdingselskabsstruktur er det bedste for dig.

Mange er tilbøjelige til at vælge et aktieselskab eller anpartsselskab, når der skal stiftes et nyt selskab. Det er ikke altid den bedste løsning.

Valget af selskabsform, herunder de klassiske kapitalselskaber, men også eksempelvis partnerselskaber, interessentskaber og kommanditselskaber, eller holdingselskaber, er afgørende for din virksomheds fremtid.

Vi kender alle fordelene og ulemperne ved de enkelte selskabsformer – også de som ikke anvendes så tit. Vi rådgiver i forhold til det optimale valg af selskab. Gennem en lang årrække har vi blandt andet undervist andre rådgivere i anvendelse af partnerselskaber og de fordele, der er forbundet hermed. Vi har stor erfaring i brug partnerselskaber både i forbindelse med etablering af partnerselskabet og dets løbende drift.

En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af et aktie- eller anpartsselskab, der først og fremmest regulerer ejernes forhold og samarbejde samt det forretningsmæssige sigte med selskabet. Ejeraftaler danner samtidig en overordnet ramme for det fælles ejerskab og afviklingen af dette.

Mange små- og mellemstore selskaber driver virksomhed uden ejeraftaler. Med samarbejde i selskabsform følger imidlertid en lang række komplekse problemstillinger, der kan være vanskelige at overskue uden relevant regulering i ejeraftaler. Manglende regulering kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for selskabet og dets ejere.

Vi anbefaler altid deltagerne i et selskab at indgå ejeraftaler. Dette gælder også, selvom ejerkredsen består af familiemedlemmer, venner eller gode bekendte.

Her giver vi tre gode grunde til at følge vores anbefaling:

 • Det skaber klare rammer for samarbejdet og giver grobund for forventningsafstemning ved samarbejdets begyndelse
 • Det giver mulighed for at lave en skræddersyet og individuel tilpasset regulering af samarbejdet, der afviger fra selskabslovens udgangspunkt
 • Det giver mulighed for at sikre minoritetsejere

Har du en ejeraftale, som vi skal gennemgå, eller skal vi hjælpe med udarbejdelse af en ejeraftale for dig og dine partnere, så tøv ikke med at række ud til os.

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.