Vi sætter en ære i at levere den bedst mulige rådgivning og løsning ud fra en samlet forståelse af behovet – vurderet ud fra alle aspekter – i den konkrete situation.

God rådgivning kræver specialistviden, stor erfaring samt et godt overblik og det har vi med mange årtiers specialisterfaring og afledt heraf meget stor indsigt i og forståelse af byggebranchen.

Vi bistår i alle situationer inden for entrepriseretten.

Vi er med i perioden før tilbudsindhentning, i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakter, hvor risici elimineres, og ved behandling af tvistesager – oftest ved Voldgiftsnævnet, Byggeri og Anlæg og ved de ordinære domstole.

Flere af vores specialistadvokater er uddannede mediatorer herunder inden for byggeri og anlæg. Vi arbejder altid målrettet mod konfliktløsning og afsøger mulighederne for forlig – evt. via mediation.

 

Vi tilbyder bl.a. følgende ydelser:

  • Rådgivning til såvel bygherrer som entreprenører om bl.a. valg af entrepriseform og den dermed forbundne fordeling af opgaver og risici
  • Udarbejdelse og vurdering af entreprise- og rådgiverkontrakter
  • Rådgivning om byggeriets standardvilkår, herunder AB , ABT og ABR med tilhørende forenklede udgaver og tilvalgsbestemmelser herunder kursusvirksomhed
  • Ad hoc rådgivning til entreprenører og rådgivere, herunder arkitekter og ingeniører, samt bygherrerådgivere i udførelsesforløbet
  • Assistance i skønssager, stadeforretninger og sagkyndige beslutninger om bl.a. stillet sikkerhed
  • Førelse af voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet og Voldgiftsinstituttet samt retssager ved de ordinære domstole
  • Førelse af voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet og Voldgiftsinstituttet samt førelse af retssager ved de ordinære domstole
  • Assistance i forbindelse med mediation

 

Vi lægger vægt på, at vores team består af specialister og er overbevist om, at mange tvister kan undgås, eller i hvert fald begrænses, med den rigtige rådgivning tidligt i forløbet.

Vores netværk tæller mange samarbejdspartnere indenfor byggebranchen, hvorfor vi kan være med til at sikre at den rette sagkyndige bistand bliver tilknyttet jeres situation.

Har I spørgsmål så vi er klar, hvad enten der er tale om afklaring af generelle spørgsmål eller behov for bistand i en konkret situation.

Vi er fuldt opmærksomme på vigtigheden ved at være tilgængelige, når I har behov for assistance.

Aktuelt

Relevante nyheder

Læs nyheder om Entrepriseret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.