CLEMENS’ complianceteam rådgiver alle typer virksomheder og offentlige myndigheder om de forpligtelser, der følger af whistleblowerloven, og hvilke krav lovgivningen stiller til whistleblowerordninger og korrekt håndtering af whistleblowerindberetninger.

Hvordan kan vi hjælpe?

CLEMENS tilbyder skræddersyet administration af whistleblowerordninger, og vi kan bistå med alt fra full service administration til isolerede juridiske vurderinger og håndtering af enkeltstående indberetninger.

Vi kan bl.a. bistå med at:

 • Administrere whistleblowerordninger
 • Vurdere forpligtelser efter whistleblowerloven
 • Udarbejde whistleblowerpolitikker
 • Udarbejde procedurer for håndtering af indberetninger
 • Vurdere om indberetninger er omfattet af whistleblowerlovgivningen
 • Tilrettelægge og gennemføre undersøgelser af indberettede forhold
 • Vurdere hvordan eventuelle ulovlige forhold bedst håndteres
 • Udarbejde feedback til whistlebloweren

CLEMENS’ whistleblowerordning

Med CLEMENS’ whistleblowerordning varetager vi effektivt, pragmatisk og med et højt fagligt niveau alle forhold omkring organisationens whistleblowerordning – fra rådgivning om, hvilke krav der stilles til netop din organisation til implementering og administration af whistleblowerordningen.

Whistleblowerordningen inkluderer blandt andet:

 • En sikker og brugervenlig platform med mulighed for skræddersyet opsætning og sprogindstillinger
 • Standard whistleblowerpolitik på dansk og engelsk
 • Vejledningsmateriale
 • En whistleblowerordning, som overholder de databeskyttelsesretlige regler, og som sikrer en høj grad af fortrolighed
 • Professionel og fortrolig screening af whistleblowerindberetninger og varetagelse af kommunikationen med whistleblowere

Prisstruktur

Vi tilbyder en konkurrencedygtig og gennemsigtig prisstruktur med lave etablerings- og driftsomkostninger:

Opsætning: 2.000 kr. (engangsydelse)
Årlig licens (0-500 ansatte): 12.000 kr.
Årlig licens (500+ ansatte): Kontakt os for en særskilt aftalte
Afrapportering: 2.000 kr. pr. afrapportering
Alle priser er ekskl. moms, gældende for 2024

Lyder CLEMENS’ whistleblowerordning som noget for din organisation, eller har du brug for hjælp til, hvordan I selv får etableret en whistleblowerordning, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde.

Kontakt os

FAQ

Whistleblowerloven stiller krav om, at arbejdsgivere med 50+ medarbejdere skal etablere en intern whistleblowerordning. “Arbejdsgivere” omfatter alle typer virksomheder, foreninger, fonde mv. samt offentlige myndigheder.

Whistleblowerordningen skal sikre, at medarbejdere fortroligt og sikkert kan foretage indberetninger om ulovlige og alvorlige forhold, som indberetteren er blevet bekendt med i forbindelse med sit arbejde. Whistleblowerordningen skal samtidigt sikre, at det ikke får negative konsekvenser for whistlebloweren, at vedkommende har foretaget en indberetning.

Whistleblowerordninger etableres ofte med adgang til at foretage indberetninger via en digital platform, eventuelt suppleret af en adgang til at foretage mundtlige indberetninger til den eller de personer, organisationen har udpeget som whistleblowerenhed.

Korrekt håndtering af en whistleblowerordning indebærer endvidere effektiv orientering om procedurerne for at foretage indberetninger i organisationen.

Det følger derfor direkte af whistleblowerloven, at der skal udpeges en whistleblowerenhed, som blandt andet er ansvarlig for at håndtere whistleblowerordningen og for at sikre, at whistleblowerordningen er effektiv.

Whistleblowerenheden kan bestå af en eller flere ansatte i virksomheden/myndigheden eller i et koncernforbundet selskab, men whistleblowerenhedsfunktionen kan også varetages af en ekstern leverandør, fx en advokat.

Den eller de personer, der er udpeget som whistleblowerenhed, er underlagt en særlig tavshedspligt for så vidt angår de oplysninger, der indgår i indberetninger samt oplysninger om whistleblowerens identitet, og da manglende overholdelse af denne tavshedspligt kan medføre et personligt bødeansvar, er det vigtigt, at whistleblowerenheden løbende bliver trænet i kravene til håndteringen af whistleblowerordningen.

Antallet af ansatte skal opgøres med udgangspunkt i head counts pr. juridiske enhed og således uafhængigt af de ansattes beskæftigelsesgrad.

Deltidsansatte, ungarbejdere, fleksjobansatte mv. skal således medtages i opgørelsen af antallet af ansatte på samme vilkår som fuldtidsansatte.

Der findes dog få undtagelser hertil i forbindelse med sæsonbetonet eller projektorienteret virksomhed.

Forpligtelsen til at etablere en whistleblowerordning indtræder som udgangspunkt, når organisationen i de 4 forudgående kvartaler i gennemsnit har haft 50+ ansatte.

For så vidt angår offentlige myndigheder og organisationer med 50+ medarbejdere følger forpligtelsen til at etablere en whistleblowerordning direkte af whistleblowerloven.

Mange organisationer med færre end 50 medarbejdere vælger dog at etablere en frivillig whistleblowerordning, ligesom flere og flere organisationer og myndigheder vælger at udvide deres whistleblowerordning, således at den også er tilgængelig for leverandører, kunder, borgere mv.

Dette skyldes ofte, at whistleblowerordningen taler ind i det bæredygtighedsaspekt, der er knyttet op på G’et (governance) i ESG-sammenhæng.

På samme måde som miljømæssig og social bæredygtighed er god governance afgørende for en organisations langsigtede bæredygtighed og evne til at skabe værdi.

Whistleblowerordningen er derfor også et vigtigt ledelsesredskab, der bidrager til ansvarlig virksomhedsledelse og til sikring og styring af virksomhedens integritet, etiske adfærd og ikke mindst overholdelse af lovgivningen.

Med vores hjælp til etablering og administration af jeres interne whistleblowerordning holder du ikke kun din organisation fra at lære lektien på den hårde måde. Du sikrer samtidigt, at jeres compliance bliver vendt til en værdifuld forretningsmæssig fordel for jer, blandt andet via øget tillid hos medarbejderne fordi I tager indberetninger og overholdelse af lovgivning alvorligt.

Aktuelt

Relevante nyheder

Læs nyheder om Whistleblowerordninger

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.