Det kan ske for alle virksomheder og myndigheder, at der opstår situationer, som ikke lader sig løse umiddelbart. Det kan være i relation til komplicerede faktiske forhold relateret til et længere handlingsforløb, eller i relation til en konkret hændelse, som de involverede parter har en divergerende opfattelse af. Som advokater er vi særligt uddannede i at identificere fakta og vurdere de retlige konsekvenser. Ofte vil en kompetent beslutningsproces forudsætte, at der foretages en bevismæssig og retlig vurdering af hændelsesforløbet. I sådanne tilfælde har advokatundersøgelsen en berettigelse.

En advokatundersøgelse er en effektiv metode til at indsamle og systematisere data og informationer, fastlægge et hændelsesforløb og foretage en retlig vurdering heraf. Uanset om advokatundersøgelsens konklusioner skal offentliggøres eller ej, er advokatundersøgelsen et effektivt ledelsesredskab i den efterfølgende beslutningsproces. Ved at iværksætte en uvildig advokatundersøgelse sikres det, at advokaten ikke har modsatrettede interesser i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen. Det er en afgørende forudsætning for, at undersøgelsen kan danne sagligt grundlag for en senere kompetent beslutningsproces. Derudover er advokatens uafhængige rolle ofte en forudsætning for, at de involverede personer har tillid til, at de kan ytre sig om konkrete forhold i fortrolighed.

Ved udvælgelsen af den rigtige advokat til at varetage advokatundersøgelsen er det særdeles vigtigt, at advokaten har den fornødne erfaring og ekspertise inden for det relevante fagområde, men det er mindst lige så vigtigt, at advokaten har indgående erfaring med databeskyttelse og de etiske regler og proceskrav, der er gældende, når man udfører advokatundersøgelser. Samtidig er det afgørende, at advokaten besidder menneskelige egenskaber, som gør advokaten i stand til at skabe tillid og tryghed i mødet med de involverede, da det er en forudsætning for effektiv indsamling af informationer via interviews og samtaler.

CLEMENS’ erfaring med advokatundersøgelser

CLEMENS har omfattende erfaring med at tilrettelægge og gennemføre advokatundersøgelser, herunder uvildige advokatundersøgelser. Vi sikrer en effektiv proces med en grundig tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelsen samt løbende afrapportering. Herudover sikrer vi en høj saglighed og objektivitet i vores arbejde med både indsamling af data og materiale samt i behandlingen og vurderingen heraf. Det ligger os på sinde, at vi i vores arbejde i høj grad varetager et menneskeligt hensyn til de personer, som inddrages i advokatundersøgelsen. I tilrettelæggelsen af en advokatundersøgelse vægter vi altid validitet i sikringen af det tilgængelige datagrundlag, pålidelighed i de indsamlede data, så der sikres en ensartet og konsistent indsamling, herunder særligt med respekt for den variation et menneskeligt datagrundlag nødvendigvis indebærer, hvis dataindsamlingen er baseret på interviews, fortrolighed i håndtering af dokumenter og oplysninger samt i rammerne omkring interviews, så der skabes et trygt  miljø for ærlige og pålidelige oplysninger og neutralitet i relation til advokatundersøgelsens tema. Vores intuitive digitale platforme understøtter en sikker, effektiv og fortrolig håndtering af data og indberetninger.

Vores rådgivning

Vores rådgivning i forbindelse med advokatundersøgelser omfatter blandt andet:

  • Rådgivning om processerne i en advokatundersøgelse
  • Tilrettelæggelse af advokatundersøgelsens rammer og omfang
  • Udarbejdelse af kommissorium
  • Oprettelse og håndtering af eksterne indberetningskanaler
  • Dokument- og dataindsamling
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af interviews
  • Juridiske vurderinger af datagrundlag
  • Udarbejdelse af rapport og opfølgende rådgivning

Seneste sager

Vi har blandt andet bistået:

  • En stor dansk international virksomhed med at gennemføre en omfattende advokatundersøgelse vedrørende påstande om et særdeles udfordret arbejdsmiljø og en leders systematiske tilsidesættelse af skånehensyn og vilkår for fleksjobansatte
  • En dansk virksomhed med at gennemføre en advokatundersøgelse af påstande om seksuelle krænkelser

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.