Esben Holm arbejder primært med erhvervs- og skatteretlige forhold i rådgivningsrelaterede sammenhænge. Sagstyperne spænder forholdsvist bredt fra virksomhedsoverdragelser og generationsskifte til mere generel erhvervsretlig rådgivning. Esben rådgiver også vedrørende forenings- og fondsretlige forhold og de skattemæssige spørgsmål i relation hertil.

Esben yder rådgivning til en bred vifte af kundetyper, herunder virksomheder, andre professionelle rådgivere samt private personer.

De konkrete sagstyper omfatter blandt andet:
  • Køb og salg af virksomheder
  • Tilrettelæggelse af generationsskiftemodeller med fokus på de skatte-, selskabs- og familie-/arveretlige aspekter
  • Behandling af dødsboer med primært fokus på generationsskifte af virksomheder og skattemæssige forhold i øvrigt
  • Etablering af virksomhedsstrukturer, herunder selskabsretlige omstruktureringer samt virksomhedsomdannelser
  • Optagelse af medejere i virksomheder, herunder incitamentsordninger for medarbejdere
  • Etablering af ordninger vedrørende aktieløn
  • Kontraktforhandling og -koncipering

Esben fører desuden klagesager indenfor skatte- og momsretten, herunder såvel klagesager i det administrative klagesystem som prøvelse af skattesager ved domstolene

+ Læs mere