Morten Breum-Leer er advokat med over 25 års erfaring, hvor han har specialiseret sig indenfor generationsskifter, skatteret og M&A.

Siden 2005 har han haft rollen som partner og blev en del af CLEMENS i 2019.

Hans interesse for virksomhedsledelse og -udvikling er en fundamental del af hans professionelle identitet. Det er afgørende for ham at forstå, hvordan virksomheder træffer beslutninger og skaber værdi. Derfor deltager han også aktivt i flere bestyrelser, som en naturlig forlængelse af sit arbejde som advokat.

I sin rådgivning lægger Morten vægt på en målrettet tilgang, hvor han finder en balance mellem det juridisk korrekte og praktisk anvendelige løsninger. Når han analyserer en opgave, sætter han altid et klart mål og udstikker den mest hensigtsmæssige vej derhen.
Inden for M&A har Morten haft ansvaret for og deltaget i en bred vifte af købs- og salgstransaktioner samt investeringer. Han engagerer sig dybt i alle aspekter af disse processer, med en særlig interesse for det strategiske og taktiske spil i forhandlinger. Forhandling og opbygning af komplekse kontrakter er en central del af Mortens arbejde:

“Jeg sammenligner det ofte med at lære at spille klaver: Resultatet afspejler de timer, der er investeret i forberedelse og forhandling.” Mortens klientrelationer er typisk langvarige, og han fungerer som en betroet rådgiver: ”Det betyder meget for mig at kende mine klienters virksomheder, deres ledelse, historie og præferencer, så jeg kan yde den bedst mulige rådgivning”.

Rådgivning omkring generationsskifte har været en stor del af hans karriere. Morten prioriterer at sikre, at de involverede har et klart overblik og forstår deres muligheder, præsenteret på en måde, der er tilgængelig og beslutningsvenlig:

Jeg mener, at en god advokat ikke blot præsenterer muligheder, men stiller de rigtige spørgsmål for at skabe klarhed og de relevante løsninger.”

I mange år har Morten også specialiseret sig i skatteretlig rådgivning, især med fokus på virksomheders behov. Bl.a. har han ofte arbejdet med omstruktureringer, LTIP incitamentsordninger med f.eks. warrants og optioner, etablering i Danmark, og vurdering af en lang række skatteretlige problemstillinger.

Som person karakteriseres Morten som nysgerrig og dedikeret og har altid ambitionen om at lære og blive endnu bedre. Han sætter stor pris på at møde nye mennesker og virksomheder og ser nye udfordringer og opgaver som muligheder for vækst og udvikling.

+ Læs mere