Whistleblowerloven A-Z

…og alt hvad du behøver at vide om de nye regler

Whistleblowerloven trådte i kraft den 17. december 2021, hvilket betyder, at arbejdsgivere med mere end 50ansatte skal sikre, at deres ansatte fortroligt og sikkert skal kunne indberette alvorlige eller ulovlige forhold, udenat det har negative konsekvenser for vedkommendes ansættelsesforhold, og at arbejdsgiveren som en følge herafskal etablere en whistleblowerordning.
Arbejdsgivere med +250 ansatte er allerede nu forpligtede til at etablere en intern whistleblowerordning, mensarbejdsgivere med mellem 50 og 249 ansatte skal etablere en intern ordning senest den 17. december 2023.
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at alle arbejdsgivere med +50 ansatte er forpligtede til at stille enfortrolig og sikker indberetningskanal til rådighed for deres ansatte allerede nu, og at man – indtil man får etableretsin egen whistleblowerordning – skal henvise dine ansatte til at bruge
Datatilsynets whistleblowerordning.

Der er derfor rigtig mange gode grunde til allerede nu at få etableret en intern ordning!
Overvejer du at få hjælp til ekstern administration af din virksomheds whistleblowerordning, eller er du i tvivl om,hvilke krav du skal være opmærksom på, når du skal implementere en whistleblowerordning, så læs med her!

Hvad er en whistleblower?

En whistleblower er en person, som gør opmærksom på forhold, der er uetiske, ulovlige eller andre alvorligeforhold. Det kan fx være en ansat, en samarbejdspartner, en aktionær mv.
Hensigten med den nye whistleblowerlov er, at styrke beskyttelsen af whistleblowere mod sanktioner af enhver art,fx trusler, degradering, diskrimination eller afskedigelse.

Ønsker du at høre nærmere om etablering af en whistleblowerordning? Kontakt os >>

De vigtigste punkter i whistleblowerloven for private virksomheder

 • Whistleblowerloven gælder for arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte.
 • Arbejdsgiveren skal etablere en intern whistleblowerenhed til at varetage og håndtere indberetninger i overensstemmelse med whistleblowerloven, og som er underlagt en særlig tavshedspligt om blandt andet whistleblowerens identitet (herunder overfor ledelsen). Denne opgave kan dog overlades til en ekstern leverandør, herunder en advokat eller lignende
 • Via whistleblowerordningen skal man kunne indberette overtrædelser inden for områder som blandt andet GDPR, forbrugerbeskyttelse, finansielle tjenester, hvidvask, produkt- og transportsikkerhed og arbejdsmiljø.
 • Whistleblowerordningen skal sikre både fortrolighed, anonymitet og aktiv opfølgning overfor whistlebloweren.
 • En whistleblowerskal beskyttes mod sanktioner af enhver art, herunder fx trusler eller afskedigelse.Læs vores artikel: ”Nye regler om whistleblowerordninger”

  Hvem er beskyttet af whistleblowerloven?

  Den nye whistleblowerlov beskytter blandt andet arbejdstagere, kandidater i rekrutteringsforløb, praktikanter,aktionærer, leverandører, frivillige og tidligere ansatte i:

 • Private virksomheder med 50 eller fl ere ansatte.
 • Private virksomheder i den fi nansielle sektor.
 • Private virksomheder, med risiko for hvidvask eller fi nansiering af terrorisme.
 • Offentlige myndigheder.

Hvilke ulovlige aktiviteter og overtrædelser kan indrapporteres?

Whistleblowerloven dækker blandt andet over områder indenfor offentlige indkøb, fi nansielle tjenester ogproduktsikkerhed, skatteovertrædelser, hvidvask og overtrædelse af databeskyttelsesregler, miljøbeskyttelse,fødevare- og fodersikkerhed og folkesundhed.
Herudover skal whistleblowerordningen indberettes, så der kan indberettes om krænkelse, diskrimination,mobning mv.

Omfattende krav til et sikkert whistleblowersystem

Whistleblowerloven indeholder en række bestemmelser om, hvordan en intern whistleblowerordning skaldesignes.
Whistleblowerloven fastslår bl.a., at:

 • en whistleblower skal garanteres beskyttelse mod repressalier herunder fx lønnedsættelser,arbejdstidsændringer, afskedigelse, degradering og trusler.
 • en whistleblower skal have let tilgængelige oplysninger om procedurerne i forbindelse med indberetninger,opfølgning og whistleblowerens rettigheder.
 • arbejdsgivere, der er omfattet af lovgivningen, skal indføre interne og sikre rapporteringskanaler tilhåndtering af whistleblowerindberetninger.
 • rapporteringskanalerne skal sikre, at en whistleblowers identitet behandles fortroligt og skal give mulighedfor fuld anonymitet.
 • modtagelse af indberetningen skal bekræftes til whistlebloweren inden for syv dage efter modtagelsen.
 • alle indberetninger skal behandles inden for en rimelig frist, som ikke overskrider 3 måneder.
 • arbejdsgiveren skal udpege en upartisk person til at håndtere indberetningerne. Dette kan være en ansat ivirksomheden, en ekstern advokat eller lignende.

Hertil kommer, at det selvfølgelig er særdeles vigtigt, at virksomhedens whistleblowerordning opfylder kravene i GDPR og databeskyttelsesloven.
Læs hele whistleblowerloven her: “
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1937 af 23.oktober 2019

Skal din virksomhed have en whistleblowerordning?

Whistleblowerloven gælder for alle virksomheder med 50 eller fl ere ansatte, uanset om virksomheden allerede nuer forpligtet til at etablere en intern løsning, eller om fristen først er den 17. december 2023.

Det, at virksomheden først skal etablere en intern ordning i 2023, betyder således ikke, at virksomheden ikke skalsikre, at ansatte kan indberette om forhold i fortrolighed og uden negative konsekvenser for sit ansættelsesforhold,indtil den interne løsning er etableret. Virksomheden er derfor forpligtet til at henvise sine ansatte til Datatilsynetseksterne whistleblowerordning, indtil virksomheden får etableret sin egen whistleblowerordning.

Der er derfor rigtig mange gode grunde til allerede nu at etablere en whistleblowerordning, selvom virksomhedenførst er forpligtet til dette i december 2023. CLEMENS Advokatfi rma har stor erfaring med etablering og løbendeadministration af whistleblowerordninger samt håndtering af indberetninger. Med vores hjælp til etablering og administration af jeres whistleblowerordning, kan I hurtigt og nemt implementere en køreklarwhistleblowerordning, som giver virksomheden en række fordele og langsigtede besparelser.

Med CLEMENS’ whistleblowerordning får du:

 • sikkerhed for, at din virksomhed er compliant uden brug af interne ressourcer til blandt andet uddannelse,implementering og vedligeholdelse af whistleblowerordningen
 • høj sikkerhed som sikrer indberetterens anonymitet, og at alle indberetninger bliver håndteret juridiskkorrekt og rapporteret tilbage virksomheden
 • en køreklar cloudløsning, som er skræddersyet til netop jeres organisation
 • en standard whistleblowerpolitik, som let kan implementeres i organisationen og som opfylderoplysningsforpligtelsen efter whistleblowerloven
 • kort tid, fra indgåelse af aftale om en whistleblowerløsning, til opstart og implementering.

Den brugervenligeplatform kræver ingen IT-færdigheder eller eksterne konsulenter. I modtager et weblink og er klar til opstart.

Vi tilbyder en konkurrencedygtig og gennemsigtig prisstruktur med lave etablerings- og driftsomkostninger.

Hvis du har spørgsmål til artiklen, CLEMENS’ whistleblowerordning, eller hvis du overvejer ekstern administrationaf jeres whistleblowerordning, er du altid velkommen til at kontakte vores whistleblower-team.
.

Aktuelt

Andre nyheder om Whistleblowerordninger

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.