Rasmus Munk Nielsen beskæftiger sig primært med immaterialret (dvs. juridiske spørgsmål relateret til varemærker, design, patenter, ophavsrettigheder mv.), IT-ret og generel erhvervsret. 

Rasmus rådgiver bl.a. i spørgsmål om krænkelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder samt i sager vedrørende indgåelse af kontrakter om kommercialisering af immaterielle rettigheder. 

Rasmus beskæftiger sig desuden med generel erhvervsret og har betydelig erfaring med håndtering af komplekse retssager om erhvervsretlige spørgsmål. Han bistår ofte danske virksomheder med juridiske udfordringer i udlandet, ligesom han rådgiver udenlandske virksomheder, der er aktive på det danske marked, herunder i relation til virksomhedshandler.  

Rasmus rådgiver også en lang række virksomheder om IT-retlige forhold, herunder navnlig i relation til udarbejdelse og forhandling af alle typer af kontrakter på det IT-retlige område (f.eks. softwarelicensaftaler, IT-konsulentaftaler, deponeringsaftaler m.v.). 

I 2011 læste Rasmus på University of Canterbury i Christchurch, New Zealand og erhvervede i den forbindelse en Master of Laws (first class honours) med fokus på international kontraktret og international immaterialret.  

+ Læs mere