Tommy Angermair er leder af CLEMENS’ afdeling for ansættelsesret sammen med Mette Neve samt ansvarlig for forretningsområdet kommerciel immigrationsret.

I næsten 20 år har Tommy beskæftiget sig med ansættelsesret, og han er således ekspert i alle aspekter af ansættelsesretten.

Tommy rådgiver virksomheder i alle brancher (primært store multinationale selskaber) samt enkelte ledende medarbejdere. Se bl.a. omtalen i “Legal 500”

Rådgivningen centrerer sig omkring:

  • Multinationale selskabers ansættelsesretlige forhold
  • Rådgivning af administrerende direktører og andre ledende medarbejdere før, under og ved ophør af ansættelsesforholdet
  • Bonus, aktieløn og andre incitamentsordninger
  • Advokatundersøgelser (f.eks. om seksuelle krænkelser eller underslæb)
  • Omstruktureringer (kollektive afskedigelser og flytning af medarbejdere)
  • Ansættelsesretlige aspekter af M&A, outsourcing og andre nationale eller internationale transaktioner
  • Arbejdsgiverbeskyttelse mod medarbejderes aktiviteter efter ansættelsesforholdets ophør (konkurrence- og kundeklausuler mv.)

Tommy er også mangeårig ekspert i kommerciel immigrationsret og rådgiver særligt multinationale virksomheder om strategier for multinationale virksomheders import af højtkvalificeret arbejdskraft og eksekvering heraf. I forbindelse hermed inddrager Tommy såvel juridiske (regler om arbejdstilladelser, forretningsvisum og udstationering mv.) som kommercielle aspekter.

Tommy er betroet rådgiver for adskillige danske og især store multinationale selskaber. Han har et stærkt netværk af jurister indenfor alle væsentlige retsområder i hele verden – såvel i meget store globale som mindre lokale advokatfirmaer. Dette netværk stiller vi naturligvis til rådighed for vores klienter, som ofte vil kunne få gavn heraf.

Internationale konferencer optager en stor del af Tommys tid. Han er en hyppig taler, fx er han regelmæssig taler på den globale konference for ”American Immigration Lawyers’ Association” (AILA), der afholdes forskellige steder i USA, og hvor han berører emner med relation til kommerciel immigrationsret og flytning af arbejdskraft på tværs af landegrænser.

I en længere årrække er Tommy konsekvent blevet anbefalet i forskellige toneangivende internationale advokatguider, som en førende ekspert i ansættelsesret og kommerciel immigrationsret.

I 2023 har han bl.a. fået følgende omtale:

Legal 500 EMEA (Employment):

“Tommy Angermair is super clever, but also commercial and practical. There is no one I would trust more with matters in Denmark. Tommy spots the issues and makes time to understand the client’s business”.

Chambers Europe (Employment): Tommy er anbefalet som ”notable practitioner” med følgende ord:

”Operating from Aarhus, Tommy Angermair assists with the full gamut of labour law. He advises on the employment aspects of transactions, restructuring processes and establishing operations in Denmark. He also has experience in investigations into harassment and abuse in the workplace. Clients state: ”he is a great lawyer – excellent”.

I de seneste udgaver af Who’s Who Legal er Tommy som den eneste dansker blevet udnævnt som:

“Global Leader” inden for “Corporate Immigration” og “Labour & Employment”.

+ Læs mere