Lene Lausen er partner i CLEMENS’ afdeling for fast ejendom, og hun er sammen med advokat og partner, Peter Hyldahl Ebbesen, ansvarlig for forretningsområdet overdragelse af fast ejendom.

Lene har mere end 20 års erfaring med rådgivning til private og offentlige klienter i forbindelse med køb og salg af byggegrunde og erhvervsejendomme, herunder blandt andet via kommunale udbud og via projektudvikling. I Lenes rådgivning om overdragelse af fast ejendom indgår ofte leje-, entreprise-, plan-, og foreningsretlige forhold som en naturlig del af rådgivningen. Lenes forretning er i høj grad blevet bygget op på baggrund af tillidsfulde og langvarige professionelle klientrelationer, og Lene er hos sine klienter særlig vellidt for hendes direkte og ordentlige væremåde, både i klientrelationen men også i kontraktforhandlinger med modparter.

Lene har gennem årene oparbejdet stor erfaring med gennemførelse af køb og salg af fast ejendom herunder i form traditionelle aktivhandler, hvor hun særligt har specialiseret sig i rådgivning vedrørende køb og salg af tilbudspligtige boligudlejningsejendomme. Derudover har Lene også meget stor erfaring med virksomhedsoverdragelser, herunder særligt vedrørende overdragelse af ejendomsselskaber og overdragelse af projektudviklingsselskaber.

Lene har endvidere stor indsigt i matrikulære forhold omkring ejendomsdannelsen, herunder i forbindelse med opdeling og videreopdeling af ejerlejligheder, udstykning af matrikulære arealer, arealoverførsel mv., og hun samarbejder således ofte tæt med større landinspektørkontorer i sin rådgivning. Derudover arbejder Lene med indgående due diligence undersøgelser i forskellige transaktionstyper, tinglysning af deklarationer og brugsrettigheder samt panteretlige forhold i projektudviklingssager, herunder blandt andet i relation til relaksationer. Lene har derudover stor erfaring i forbindelse med rådgivning om indgåelse af erhvervslejekontrakter, og almene boligorganisationers forhold i forbindelse med projektudvikling, herunder fx i relation til den delegerede bygherremodel.

Lene bistår desuden private klienter i forbindelse med køb og salg af boligejendomme, ejerlejligheder, sommerhuse mv. Ligeledes rådgiver Lene om særrettigheder og vedtægtsforhold i større ejerforeninger.

+ Læs mere