Lars har arbejdet som selvstændig advokat i partnerskab siden 1995 og har specialiseret sig i lovgivningen omkring og rådgivning af almennyttige boligforeninger.

Herudover rådgiver Lars i spørgsmål vedrørende fast ejendom og køb og salg af samme, hvilket gælder både erhvervshandler og private handler.

Endvidere beskæftiger Lars sig med almindelig privatret i form af:

  • udarbejdelse af ægtepagter
  • testamenter
  • bodelinger samt
  • dødsbobehandling

Endeligt beskæftiger Lars sig med inkasso, herunder tvangsauktioner.

Lars har undervisningserfaring i form af kurser under Boligselskabernes Landsforening, Advokatsekretærskolen mv.

+ Læs mere