Anne Woldenhof beskæftiger sig primært med insolvensret og rekonstruktion og rådgiver virksomheder og deres kreditorer om restrukturering og insolvensbehandling. 

Anne rådgiver om alle aspekter af insolvens, turnaround, restrukturering samt om nødlidende engagementer og investeringer, fx ved:

  • refinansiering
  • kapitalfremskaffelse
  • kreditoraftaler
  • tvister
  • omstrukturering eller
  • konkurs

Hun har i øvrigt stor erfaring med inkassosager og gældsinddrivelse. 

Anne rådgiver ligeledes små og mellemstore virksomheder om generel erhvervsret og kan dertil være behjælpelig med tvister i forbindelse med lejemål, herunder istandsættelseskrav, ophævelse og udsættelse af lejere. Hun repræsenterer i den forbindelse klienter i boligretten, fogedretten og i huslejenævnet. 

Senest har Anne bistået husets advokater med en stor advokatundersøgelse. 

+ Læs mere