Skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelser

I finanslovsaftalen indgået ved udgangen af 2020 er det blevet foreslået at indføre en særskilt skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort.

Gavekort som kan bruges til køb af hotelydelser m.v., restaurationsydelser m.v. og forlystelsesydelser, herunder museer, teatre, biografer m.v. i Danmark eller et andet EU-land.

Det er et krav, at den ansatte erhverver ret til gavekortet i 2021. Dog skal du være opmærksom på, at den samlede værdi af gavekort ikke må overstige et beløb på 1.200 kr., og at gavekortet for at være skattefritaget ikke må kunne ombyttes til kontanter.

Skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelser
Skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelser i feks. Tivoli.

Vedtages de foreslåede ændringer, har du dermed som arbejdsgiver mulighed for at kompensere dine medarbejdere for aflysning af eksempelvis sidste års julefrokost ved et give et eller flere gavekort på maksimalt 1.200 kr. tilsammen. Dette kan gøres, uden at dine ansatte skal beskattes af værdien af gavekortet/gavekortene.

Lovforslaget er sendt i høring, og høringsfristen er fastsat til den 19. januar 2021. Så længe loven endnu ikke er trådt i kraft, så vil du som arbejdsgiver skulle foretage indberetning og indeholdelse efter de gældende regler.

Vedtages lovforslaget, vil du efterfølgende blot skulle rette i de tidligere indberetninger, så den ansatte ikke beskattes af værdien af gavekortet/gavekortene.

I bemærkningerne til lovforslaget, om skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelser, forholder man sig ikke til sammenhængen mellem den foreslåede skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort og de gældende regler om skat af gaver og mindre personalegoder, herunder bagatelgrænsen herfor.

(Læs vores artikel om: Bagatelgrænse for skat af ”gaver og mindre personalegoder”).

Henset til det politiske formål med indførelsen af denne specialregel for arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelser i 2021 må den formodes at supplere de gældende regler og give mulighed for skattefrie gavekort til medarbejdere udover julegave mv. indenfor de gældende regler.   

Aktuelt

Andre nyheder om Skatteret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.