Bindende svar

Anmodning om bindende svar: For både private og virksomheder kan der opstå skatteretlige spørgsmål, som ikke kan afdækkes med sikkerhed igennem eksisterende retspraksis og gældende regler. Det kan eksempelvis være i relation til spørgsmål om:

 • Værdiansættelse ved generationsskifte af virksomheder eller ejendomme
 • Betingelser for omstruktureringer
 • Momsmæssig behandling af fast ejendom i relation til køb, salg eller ændringer
 • Ind- og udtræden af skattepligt til Danmark
 • Skattefrihed ved salg af fast ejendom
 • Rette indkomstmodtager og kvalifikation af arbejdsvederlag

I disse tilfælde er det muligt at søge afklaring ved at anmode Skattestyrelsen om et bindende svar.

En anmodning om bindende svar fra Skattestyrelsen er en af de mest benyttede metoder til at opnå skattemæssig afklaring vedrørende en konkret disposition. Med en anmodning om et bindende svar præsenterer du den handling, som du enten har foretaget eller påtænker at foretage. På det grundlag fremsættes de(t) spørgsmål, du ønsker besvaret af Skattestyrelsen, som derefter afgiver et bindende svar i relation til de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af handlingen.

Svaret, som Skattestyrelsen afgiver, har bindende virkning i fem år, og det kan som udgangspunkt ikke anfægtes af Skattestyrelsen i denne periode. Særligt for spørgsmål om værdiansættelse, har et bindende svar dog alene virkning i en periode på seks måneder. Den bindende virkning forudsætter dog, at der ikke er sket ændringer i de forudsætninger, som har været afgørende for svaret.

Med et bindende svar fra Skattestyrelsen forud for en given disposition får du dermed:

 1. En stillingtagen til den konkrete disposition
 2. Endelig afklaring af skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser
 3. Afklaring inden for en overskuelig tidshorisont
 4. Mulighed for at afstå fra at disponere eller justere den påtænkte disposition på baggrund af Skattestyrelsens vurdering af dispositionen

Skatteforbehold

Nogle gange er der ikke tid til at anmode om et bindende svar forud for handlingen. Ønsker du afdækning af risiko, er det i nogle tilfælde i stedet muligt at indsætte et skatteforbehold i aftalen, hvorefter aftalen kan annulleres eller korrigeres, hvis den anfægtes af Skattestyrelsen. Et skatteforbehold kan også kombineres med et bindende svar, således at aftalen kan gøres uvirksom, såfremt Skattestyrelsen afgiver et negativt bindende svar.

Rådgivning og erfaring er afgørende

Ved brug af bindende svar til skattemæssig risikoafdækning er det helt afgørende, at:

 • de skattemæssige usikkerheder forbundet med dispositionen er identificeret korrekt
 • at dispositionen er beskrevet præcist og grundigt
 • at der er oplyst reelt om de faktiske forhold. Et bindende svar afgivet på urigtige forudsætninger er værdiløst.

I CLEMENS Advokatfirma har vi mange års erfaring med at yde skatterådgivning til private og virksomheder, herunder udarbejdelse og håndtering af anmodninger om bindende svar. Vi hjælper dig med at vurdere, hvornår der er behov for at indhente et bindende svar forud for en given disposition.

Står du over for en skattemæssig udfordring, er vi altid klar til en uforpligtende drøftelse af de skattemæssige risici samt fordele og ulemper forbundet med at anmode om et bindende svar fra Skattestyrelsen.

Aktuelt

Andre nyheder om Skatteret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.