Mikkel beskæftiger sig særligt med konfliktløsning inden for erhvervslejeretten, hvor han inddrager ikke bare juridiske, men også forretningsmæssige og særligt taktiske overvejelser i sin sagsførelse og rådgivning. 

Den bedste løsning på en konflikt er ikke nødvendigvis den juridisk rigtige, og det har Mikkel erfaret og demonstreret med stor succes i adskillige sager. 

Mikkel rådgiver om alle aspekter inden for erhvervslejeretten og kan blandt andet bistå i sager om opsigelse af erhvervslejemål, regulering af lejen til markedslejen, ophævelse og udsættelse af lejere, fraflytningsopgør samt indgåelse eller genforhandling af lejekontrakter og allonger. 

Mikkel bistår en række store danske detailvirksomheder og forretningskæder, men hjælper også mindre butikker og virksomheder. 

Herudover rådgiver Mikkel vores klienter i tvister inden for den mere generelle erhvervsret, hvor han blandt andet kan være behjælpelig med generelle erhvervsretlige spørgsmål og problemstillinger, ligesom han fører en række retssager omkring misligholdelse af kontrakter. 

+ Læs mere