Cristine Toft Ussing er specialist i entrepriseret og fast ejendom, samt i bæredygtighedsret relateret til byggeri og ejendomme.  

Cristine rådgiver såvel bygherrer som entreprenører og har omfattende erfaring med alt fra indgåelse og fortolkning af entreprisekontrakter til rådgivning i forbindelse med konkurs i byggeriet og tvisthåndtering, som f.eks. syn og skøn og sager i voldgift og ved domstolene. 

Derudover rådgiver Cristine Toft Ussing om bæredygtighed indenfor entreprise og fast ejendom, herunder såvel de EU-retlige krav (som bl.a. EU’s taksonomi), som de nationale krav (som f.eks. bygningsreglementets krav), hvor Cristine ser et stort udviklingspotentiale for både bygherrer og entreprenører. 

Endvidere er Cristine ekstern lektor i entrepriseret på Aalborg Universitet, ligesom Cristine holder mange kurser og oplæg. Cristine kan derfor altid kontaktes, hvis du ønsker et bestemt kursus i din egen organisation. 

Ydermere er Cristine uddannet inden for international virksomhedskommunikation på sprogene tysk og engelsk og benytter i sit advokatvirke denne kompetence til behandling af sager for internationale klienter. 

+ Læs mere