Bagatelgrænse for skat af ”gaver og mindre personalegoder”

Du kan som hovedregel give gaver og mindre personalegoder til dine medarbejder for op til 1.200 kr. inkl. moms (2020-niveau) om året, uden at medarbejderen skal betale skat heraf. Såfremt den samlede værdi af alle årets gaver overstiger 1.200 kr., beskattes medarbejderen som udgangspunkt af hele beløbet.

Ved vurderingen af, om bagatelgrænsen på 1.200 kr. er nået, anvendes markedsværdi af gaverne. Der tages med andre ord udgangspunkt i den værdi, som medarbejderen selv kunne have erhvervet gaverne til i almindelig fri handel.

Hvad er indeholdt i begrebet ”gaver og mindre personalegoder”?

Begrebet ”gaver og mindre personalegoder” omfatter tingsgaver i anledning af eksempelvis jul, nytår og påske samt andre mindre gaver og påskønnelser i form af blomster, vin og chokolade, fribillet til en sportsbegivenhed m.v.  

Tingsgaver til medarbejderen i forbindelse med private mærkedage såsom runde fødselsdag, bryllup, sølvbryllup eller lignende er skattefrie for modtageren, såfremt gavernes værdi ikke overstiger, hvad der almindeligvis anses for at være et passende niveau til den slags særlige lejligheder. Værdien af disse gaver regnes derfor ikke med, når det skal vurderes, om den ovenfor omtalte bagatelgrænse på 1.200 kr. er overskredet.

Gaver til jubilæer og andre arbejdsrelaterede begivenheder kan være omfattet af begrebet ”gaver og mindre personalegoder” og skal dermed medregnes ved opgørelsen af bagatelgrænsen, medmindre de særlige regler om jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelse finder anvendelse.

Medarbejderne er altid skattepligtige af kontante gaver og gavekort, der enten kan ombyttes til kontanter eller er bredt anvendelige. Det gælder uanset værdien heraf. Et gavekort, der eksempelvis giver frit valg på menukortet i en restaurant eller kan anvendes frit på alle varer i et stormagasin eller i en butik, sidestilles med kontanter. Det gælder også, selvom gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter. Såfremt et gavekort ikke falder ind under ovennævnte kategorier, vil det dog være omfattet af begrebet ”gaver og mindre personalegoder” og derfor tælle med ved vurderingen af, om bagatelgrænsen er nået.

Gælder der noget særligt for julegaver?

Som nævnt ovenfor tæller julegaven med i bagatelgrænsen på 1.200 kr. for værdien af de samlede gaver, der kan gives på et år, uden at medarbejderen bliver beskattet heraf. Dog gælder det særligt for julegaver, at selvom det samlede beløb overstiger 1.200 kr., bliver julegaven ikke beskattet, hvis værdien heraf maksimalt udgør 900 kr. I så fald bliver medarbejderen kun skattepligtig af de øvrige gaver og mindre personalegoder, der er modtaget i årets løb.

Eksempel:

Hvis du har givet en julegave til medarbejderen på 850 kr., og andre gaver i løbet af året til en værdi af i alt 600 kr., så skal medarbejderen kun beskattes af de 600 kr., idet julegaver, som har en værdi på 900 kr. eller mindre holdes ude af regnestykket. Det gælder altså, selvom det samlede gavebeløb udgør 1.450 kr.

skat af gaver og mindre personalegoder
Skat af gaver og mindre personalegoder – julegaver, som har en værdi på 900 kr. eller mindre holdes ude af regnestykket.

Hvis julegaven derimod er større end 900 kr., kan de 900 kr., ikke holdes ude af regnestykket, såfremt det samlede gavebeløb til medarbejderen det pågældende år er større end 1.200 kr. (2020). Julegaver til mere end 1.200 kr. er altid skattepligtige.

Eksempel:

Hvis der er blevet givet en julegave til en medarbejder på 950 kr., og andre gaver i løbet af året til en værdi af 600 kr., så skal det samlede gavebeløb på 1.550 kr. beskattes.

skat af gaver og mindre personalegoder
Skat af gaver og mindre personalegoder – julegaver, som har en værdi på 900 kr. eller derover skal med i regnestykket

Er der mulighed for at kompensere sine medarbejdere for aflysning af årets firmajulefrokost? Ved eksempelvis at give større julegaver? Eller afholdelse af julebanko med ekstra gode præmier?

Hvis du normalvis ikke giver gaver til en samlet værdi af 1.200 kr. for et helt år til dine medarbejdere, kan du med fordel forhøje værdien af julegaven indenfor den beløbsmæssige ramme som kompensation for den aflyste julefrokost, uden at det får skattemæssige konsekvenser for dine medarbejdere. Giver du omvendt normalvis gaver til en samlet værdi, der udnytter beløbsgrænsen på 1.200 kr. fuldt ud, har du ingen mulighed for at hæve julegavens værdi, hvis ikke medarbejderne skal beskattes heraf.

I søgen efter alternative sociale covid-19-venlige arrangementer til dette års julefrokost kan det være, at du som arbejdsgiver overvejer at arrangere julebanko, hvor dine medarbejdere har mulighed for at vinde diverse gaver. I forbindelse hermed skal du dog være opmærksom på, at præmier og gevinster også tæller med i den samlede værdi på 1.200 kr. som medarbejderen maksimalt kan modtage om året uden at skulle beskattes.

Eksempel:

Hvis du har givet en julegave til en værdi af 850 kr. og en påskegave til en værdi af 250 kr., så anses arbejdsgiveren for at have givet gaver og mindre personalegoder for en samlet værdi af 1.100 kr. Det har den betydning, at såfremt arbejdsgiveren ønsker at afholde julebanko med præmier, så kan hver medarbejder kun gå derfra med præmier til en værdi af maksimalt 100 kr., såfremt medarbejderne ikke skal beskattes.

skat af gaver og mindre personalegoder
Skat af gaver og mindre personalegoder – skal julebanko med præmier regnes med?

Skal arbejdsgiveren oplyse gavens værdi til Skattestyrelsen?

Gives der julegaver til medarbejderne, der i sig selv overstiger 1.200 kr., skal beløbet indberettes til skat som en del af medarbejdernes løn.

Ligeledes gælder, at kontantgaver og gavekort, der kan ombyttes til kontanter eller i øvrigt sidestilles med kontanter på grund af sin brede anvendelighed, skal indberettes til skat.  

Som arbejdsgiver har du dog ikke pligt til at indberette gaver og mindre personalegoder, der bliver skattepligtige som følge af en overskridelse af bagatelgrænsen på 1.200 kr. Det er medarbejderen selv ansvarlig for.

Er det muligt for arbejdsgiveren at trække udgifterne til gaven fra?

Sidestilles gaverne til medarbejderne med løn, kan du som arbejdsgiver fratrække hele udgiften som en driftsomkostning.

Har du spørgsmål til, hvordan du bedst muligt kan kompensere dine medarbejdere eller andre skatteretlige spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirmas specialister i skatteret.

Aktuelt

Andre nyheder om Skatteret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.