Simon Langvardt Müller beskæftiger sig primært med fast ejendom, herunder lejeret med hovedvægten på erhvervslejeret, og fører i den forbindelse et betydeligt antal retssager samt rådgiver en snes danske og udenlandske detailkæder. 

Simon har forestået en række kurser i lejeret samt skrevet artikler, ligesom han tidligere har været underviser og eksaminator på Handelshøjskolen i Aarhus, herunder udarbejdet eksamensopgaver. Simon har endvidere været censor ved Ejendomsmægleruddannelsen og vejleder på Valuaruddannelsen. 

Simon er omtalt således i Legal 500 2016:

“Excellent litigator’ heads the practice at CLEMENS, which provides ‘favourable value for money’ in all aspects of contentious and non-contentious real estate and construction work.”

+ Læs mere