David beskæftiger sig primært med fast ejendom, herunder erhvervslejeret.

Han bistår store og små virksomheder – på både lejers og udlejers side – med udarbejdelse og forhandling af lejekontrakter, håndtering af tvister og retssager om markedslejeniveauet, misligholdelse, fraflytningsopgør mv.

Herudover har David en bred erfaring inden for erhvervsretten, ligesom han har erfaring med offentligretlig regulering og undersøgelseskommissioner.

+ Læs mere