”Vejstribesagen” – konsortieaftaler mellem virksomheder ved tilbud i offentlige udbud

Højesteret har den 27. november 2019 truffet afgørelse i ”Vejstribesagen”.

Sagen omhandlede i hovedtræk, hvorvidt to virksomheder, Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S, havde handlet i strid med konkurrencebegrænsningsreglerne ved at gå sammen som konsortium og byde samlet på en vejmarkeringsopgave udbudt af Vejdirektoratet.

Det centrale spørgsmål for Højesteret var således, om virksomhederne måtte anses for konkurrenter i forhold til udbuddet og i givet fald, om konsortieaftalen mellem virksomhederne havde til formål at begrænse konkurrencen.

Højesteret konkluderer i dommen, at Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S ubestridt hver især var i stand til at byde på vejmarkeringsopgaven og at de i forhold til udbuddet måtte anses for konkurrenter efter konkurrencelovens § 6 og Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 101, stk. 1. Højesteret konkluderer ligeledes, at konsortieaftalen i sig selv har haft konkurrencebegrænsning som formål. Højesteret tilføjer, at konsortieaftalen i den givne markedsmæssige sammenhæng, objektivt set, rummede et sådant potentiale af konkurrenceskadelige virkninger, at det ikke var fornødent at påvise faktisk indtrådte skadevirkninger af aftalen. Det forhold, at virksomhedernes subjektive hensigt var at afgive et konkurrencedygtigt bud og at konsortiesamarbejdet skete i åbenhed, kunne ikke føre til et andet resultat.

Dommen er særligt relevant, når der i fremtiden skal tages stilling til, hvorvidt det vil være i strid med konkurrencereglerne at etablere en konsortieaftale mellem virksomheder til brug for at give tilbud i offentligt udbud.

Hele Højesterets dom kan læses her

”VEJSTRIBESAGEN” - KONSORTIEAFTALER MELLEM VIRKSOMHEDER VED TILBUD I OFFENTLIGE UDBUD
”Vejstribesagen” – konsortieaftaler mellem virksomheder ved tilbud i offentlige udbud

Aktuelt

Andre nyheder om Konkurrenceret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.