Markedsdeling udløser bøder

Sydkystens Automatik og Findan El-Anlæg indgik en samarbejdsaftale: Virksomheden og en ledende medarbejder er idømt bøder for samlet 500.000 kr. for at indgå en aftale om at opdele markedet mellem sig.

Parternes aftale

Tilbage i 2016 indgik de to virksomheder, Sydkystens Automatik og Findan El-Anlæg, en samarbejdsaftale, som blandt andet indeholdt vilkår om, at de to virksomheder ikke måtte påtage sig opgaver for hinandens kunder.

De to virksomheder leverede ydelser til kunder i forbindelse med elinstallationer af køleanlæg til dagligvarebutikker, og ifølge sagens forklaringer var virksomhederne de eneste med kompetencen til at udføre opgaver af denne type.

Formålet med aftalen var, at de to virksomheder kunne arbejde for hinanden i situationer, hvor den ene havde ledig kapacitet og den anden manglede arbejdskraft.

Det var endvidere i aftalen fastsat, at overtrædelse af forbuddet mod at udføre arbejdsopgaver direkte eller indirekte for hinandens kunder, skulle udløse en bod på 200.000 kr. pr. overtrædelse.

Rettens afgørelse

Retten i Roskilde konkluderede, at de to virksomheder var konkurrenter på det samme marked for underentrepriser i forbindelse med elinstallation af køleanlæg i dagligvarebutikker. Dernæst fandt retten, at det måtte have været klart for den ledende medarbejder og Sydkystens Automatik, at samarbejdsaftalen herved opdelte markedet og potentielt begrænsede konkurrencen.

Selv om virksomheden havde modtaget rådgivning fra en advokat i forbindelse med indgåelse af en lignende samarbejdsaftale med en anden virksomhed, kunne det ikke føre til en anden vurdering. Den tidligere samarbejdsaftale var i øvrigt indgået mellem to virksomheder, som ikke var konkurrenter inden for det samme marked.

Sydkystens Automatik havde ikke søgt yderligere rådgivning i forbindelse med indgåelsen af aftalen med Findan El-Anlæg.

Bøden blev udmålt efter en samlet vurdering af overtrædelsens grovhed, aftalens varighed og selskabets omsætning og størrelse. Retten lagde navnlig vægt på, at der var tale om en horisontal, konkurrencebegrænsende markedsdelingsaftale, som er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, og at aftalen indeholdt bestemmelse om konventionalbod på 200.000 kr. Det blev desuden tillagt vægt, at aftalens varighed var begrænset.

Sydkystens Automatik og Findan El-Anlæg indgik en samarbejdsaftale
Sydkystens Automatik og Findan El-Anlæg indgik en samarbejdsaftale som blandt andet indeholdt vilkår om, at de to virksomheder ikke måtte påtage sig opgaver for hinandens kunder.

Sydkystens Automatik blev pålagt en bøde på 400.000 kr., og en ledende medarbejder blev pålagt en bøde på 100.000 kr.

Du kan læse dommen – som er anket – her: Sydkystens Automatik og Findan El-Anlæg indgik en samarbejdsaftale

Det bemærkes, at der verserer en tilsvarende sag mod Findan El-Anlæg, som endnu ikke er afsluttet.

Afgørelsen illustrerer behovet for at være særligt opmærksom ved indgåelse af aftaler med aktører inden for samme marked. Aftaler om direkte eller indirekte markedsdeling betragtes som særligt grove overtrædelser af konkurrenceloven.

Har du spørgsmål til samarbejdsaftaler eller konkurrenceret, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirmas specialister i konkurrenceret.

Aktuelt

Andre nyheder om Konkurrenceret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.