sagsomkostninger ved betalingspåkrav i fogedretten|

Kreditors rettigheder til sagsomkostninger ved betalingspåkrav i fogedretten

I denne artikel beskrives din ret som kreditor til at få tilkendt sagsomkostninger ved indlevering af et betalingspåkrav til fogedretten. Man kan nemlig påligne sine debitorer at betale mange af de udgifter, som der opstår ved at føre en sag i fogedretten.

Det retlige grundlag

Retsplejelovens § 316, stk. 1 fastsætter reglerne for, hvornår man som part har krav på at få dækket sagsomkostninger.

Når det drejer sig om udgifter til advokatbistand, vil sagsomkostningerne blive erstattet med et rimeligt beløb. Dette betyder, at den part, som får medhold i sagen, vil få dækket en del af de faktiske udgifter til juridisk hjælp.

For andre udgifter, der er nødvendige for at føre sagen, vil de blive erstattet fuldt ud. Feks. udgifter til dokumenter og vidner osv.

Formålet med at tilkende sagsomkostninger er at sikre, at den part, der har vundet sagen, ikke lider økonomisk tab som følge af at skulle løse en konflikt i retten. Samtidig skal det sikre, at den tabende part ikke skal betale uforholdsmæssigt store sagsomkostninger ved en tabt sag.

Nærmere om betalingspåkravet

Betalingspåkravet er en juridisk procedure, der giver kreditorer mulighed for at kræve betaling af et tilgodehavende fra en debitor på en hurtigere og mindre bekostelig måde end ved at føre en retssag. Når du som kreditor har forsøgt at inddrive et tilgodehavende uden held gennem traditionelle betalingspåmindelser og inkassoprocesser, kan du indlevere et betalingspåkrav til fogedretten. Dette kan med fordel ske med bistand fra en advokat. Ved fogedretten bliver man, hvis visse betingelser er opfyldt, tilkendt sagsomkostninger, som fastsættes efter vejledende takster.

Læs også vores artikel om inkassoprocessen: “3 gode tips om inkasso

Hvornår kan man få tilkendt sagsomkostninger ved betalingspåkrav?

Man får krav på debitors betaling af sagsomkostninger på det tidspunkt, hvor der sker 1. påtegning af fogedretten. For at der kan ske 1. påtegning, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Debitor skal have været i restance, altså ikke have betalt til tiden.
  • Betalingspåkravet skal være berettiget, og kravet skal være korrekt fremsat med tilstrækkelig dokumentation.
  • Debitor skal ikke have protesteret mod betalingspåkravet eller rejst indsigelser mod kravets rigtighed.

Debitor er herefter forpligtet til at betale sagsomkostningerne, så kreditor kan dække sine inddrivelsesomkostninger.

Hvor stort et beløb bliver man tilkendt ved betalingspåkrav?

Størrelsen af det tilkendte beløb afhænger først og fremmest af, om man inddriver fordringen ved fremmed- eller egeninkasso. Egeninkasso er, når du som kreditor selv inddriver det skyldige beløb. Modsat er fremmedinkasso, når en anden end fordringshaveren inddriver fordringen på dennes vegne (F.eks. en ekstern advokat).

Det tilkendte omkostningsbeløb afhænger herudover af hovedstolens størrelse.

Nedenfor ses skemaet over de vejledende takster for betalingspåkrav ved fremmedinkasso, som pt. er gældende.

Sagsværdi (Hovedstol)Salær (ekskl. moms)Salær (inkl. moms)
0 kr.500 kr.625 kr.
1 – 1.000 kr.840 kr.1.050 kr.
1.001 – 2.500 kr.1.000 kr.1.250 kr.
5.001 – 10.000 kr.1.260 kr.1.575 kr.
10.001 – 15.000 kr.2.000 kr.2.500 kr.
10.001 – 15.000 kr.2.000 kr.2.500 kr.
15.001 – 20.000 kr.2.240 kr.2.800 kr.
20.001 – 25.000 kr.2.340 kr.2.925 kr.
25.001 – 30.000 kr.2.440 kr.3.050 kr.
30.001 – 35.000 kr.2.540 kr.3.175 kr.
35.001 – 40.000 kr.2.620 kr.3.275 kr.
40.001 – 45.000 kr.2.720 kr.3.400 kr.
45.001 – 50.000 kr.2.780 kr.3.475 kr.
50.001 – 75.000 kr.3.120 kr.3.900 kr.
75.001 – 100.000 kr.3.540 kr.4.425 kr.
*Ovenstående takster er alene vejledende.

I de ovenstående beløb er ikke medregnet retsafgift, som for betalingspåkrav pt. udgør 750 kr. + evt. tillæg for advokatsalær. Dette beløb tillægges de tilkendte sagsomkostninger.

Det vil altså sige, at hvis man som kreditor inddriver et krav på 60.000 kr. ved fremmedinkasso, hvor der udarbejdes et betalingspåkrav, har man krav på 3.870 kr. i sagsomkostninger inkl. retsafgift i sagsomkostninger + evt. tillæg for advokatsalær, såfremt betalingspåkravet får 1. påtegning.

Skal du bruge hjælp til din inkassoproces?

Som erhvervsdrivende er det vigtigt at have styr på sin inkassoproces. Ved at vælge Clemens Advokatpartnerselskab som din inkassopartner, sikrer du, at du får pålignet debitor de omkostninger, der er mulige. Der er samtidig penge at spare ved at have planlagt en smidig inkassoproces. Hvis du ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte os.

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.