hvornår kan entreprisesummen reguleres

Stigende priser på byggematerialer – hvornår kan entreprisesummen reguleres?

Regulering af entreprisesummen: Priserne stiger på forskellige byggematerialer, og det giver udfordringer for bygherrer og entreprenører, som gerne vil kunne regne med de aftalte entreprisesummer. I denne artikelserie ser vi nærmere på om de aftalte entreprisesummer kan kræves reguleret, hvordan entreprisesummen evt. reguleres, og om materialemangler kan udgøre force majeure.

Læs også vores artikel: Stigende priser på byggematerialer – Er prisstigninger force majeure?

Kan entreprisesummen kræves reguleret?

Hvorvidt entreprisesummen kan kræves reguleret grundet prisstigninger på materialer, afhænger af, hvad parterne har aftalt. Aftalemæssigt er der en række typetilfælde, som de fleste aftaler falder indenfor:

For langt de fleste entrepriser vil der være aftalt et sæt almindelige betingelser (såkaldte AB-vilkår) som f.eks. AB 92, AB 18 eller AB Forbruger.

I så fald afhænger det af, hvilket sæt standardvilkår der er aftalt, om entreprisesummen kan kræves reguleret som følge af stigende materialepriser.

Er der aftalt AB 92, er udgangspunktet, at der alene kan ske regulering af entreprisesummen som følge af ændringer i materialepriser, hvis det følger af den indgåede entreprisekontrakt. Det følger af AB 92, § 22, stk. 6.

Tilsvarende reguleres entreprisesummen som udgangspunkt ikke, hvis der er aftalt AB Forbruger.

Er der derimod aftalt AB 18 eller ABT 18, er udgangspunktet omvendt, at entreprisesummen reguleres.

Standardvilkårene er – som betegnelsen også udtrykker – alene standarder. Der kan derfor være aftalt afvigelser til de nævnte bestemmelser om regulering af entreprisesummen, ligesom det kan ske, at der slet ikke er aftalt et sæt standardvilkår.

Er der aftalt en fast pris, uden at der er aftalt et sæt standardvilkår, vil entreprisesummen som udgangspunkt ikke kunne reguleres, mens det omvendte er tilfældet, såfremt der arbejdes i regning, hvor der betales for de anvendte timer og materialer.

Ved indgåelse af en aftale skal man derfor være opmærksom på, hvad der aftales vedrørende regulering af stigende materialepriser.

Regulering af entreprisesummen
Hvornår kan entreprisesummen kræves reguleret?

Hvornår reguleres entreprisesummen ved AB 18 / ABT 18?

Hvis aftalen giver mulighed for at opkræve betaling for stigende materialepriser som følge af, at der er aftalt AB 18 eller ABT 18, er der en række krav til reguleringen.

Er der ikke aftalt fravigelser til AB, kan der kræves den prisstigning, som overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen med tillæg af 0,5 procentpoint for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet for materialet.

Det betyder, at i måned 1 fra tilbudsdagen kan entreprenøren kræve den prisstigning, som overstiger 10 % af tilbudsprisen (de første 10 % er entreprenørens risiko).

I måned 2 fra tilbudsdagen kan entreprenøren kræve den prisstigning, som overstiger 10,5 % af tilbudsprisen (de første 10,5 % er entreprenørens risiko).

Osv.

Prisstigningerne skal være på materiale, som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Der kan altså ikke kræves merbetaling for stigninger i prisen på de enkelt-elementer, som indgår i de færdige materialer, f.eks. de elementer, som et betonelement er lavet af. Her vil det være prisstigningen på betonelementet, der kan kræves.

Samtidig skal prisstigningerne overstige 0,5 % af den samlede entreprisesum. Hvis prisstigningerne udgør mindre end 0,5% af den samlede entreprisesum, kan entreprenøren ikke kræve betaling for dem af bygherre.

Prisstigningerne skal endvidere være generelt forekommende og fremgå af officielt prismateriale.

Læs også vores artikel: “Stigende priser på byggematerialer – hvordan dokumenters reguleringen?”

Med AB 18 er indeksregulering og prisstigninger samtidig som noget nyt lagt i to forskellige bestemmelser, og det betyder, at entreprenøren kan kræve prisstigningerne betalt af bygherren hele vejen igennem entreprisen, hvis der ikke indeksreguleres, mens man kun kan kræve prisstigningerne, indtil indeksreguleringen starter, hvis der er aftalt indeksregulering.

Spørg CLEMENS Advokatfirma

Vi rådgiver løbende i spørgsmål omkring prisstigningerne og manglen på byggematerialer, og vi følger udviklingen nøje.

Har du spørgsmål om prisstigninger og manglen på byggematerialer, eller har du brug for hjælp til, hvad der gælder i netop din entrepriseaftale, så sidder vores entreprisespecialister klar til at hjælpe.

Aktuelt

Andre nyheder om Entrepriseret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.