Lovpligtig registrering af overvågningskameraer

I foråret 2020 blev et forslag til ændring af lov om tv-overvågning vedtaget. Lovændringen medførte blandt andet et helt nyt tiltag om obligatorisk registrering af tv-overvågning for private og offentlige myndigheder. Den 1. juli 2020 trådte ændringen af loven i kraft, dog med undtagelse af netop bestemmelsen om pligt til registrering af tv-overvågning. Det fulgte af loven, at ikrafttræden af denne bestemmelse ville blive fastsat af Justitsministeren på et senere tidspunkt.  

CLEMENS Advokatfirma har tidligere udgivet artiklen: Udvidet adgang til privat tv-overvågning

Frister for registrering af tv-overvågning i politiets kameraregister (POLCAM) 

Politiet har netop offentliggjort, at pligten til at foretage registrering og indberette væsentlige ændringer i POLCAM gælder fra den 15. marts 2021.

Bestemmelsen er ikke formelt set trådt i kraft, men baseret på politiets offentliggørelse af frister, forventes det, at bestemmelsen træder i kraft inden for den nærmeste fremtid. Politiet oplyser desuden følgende:

  • Tv-overvågning opsat inden den 15. marts 2021 skal være registreret senest den 29. marts 2021.
  • Tv-overvågning opsat efter den 15. marts 2021 skal være registreret senest 14 dage efter opsætning.

Her finder du link til lovpligtig registrering af overvågningskameraer samt link til politiets egen vejledning til tast-selv-løsningen i politiets kameraregister.

Nærmere om den nye bestemmelses indhold

Det følger af den nye bestemmelse i tv-overvågningsloven, at alle private og offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, inden for rimelig tid skal registrere sig i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM).

Det følger videre af bestemmelsens stk. 2, at private og offentlige myndigheder, der har foretaget denne registrering, efterfølgende skal registrere væsentlige ændringer i tv-overvågningen. Registreringen skal også her ske inden for rimelig tid.

Lovpligtig registrering af overvågningskameraer
Lovpligtig registrering af overvågningskameraer gælder fra 15. marts 2021

Hvad betyder ”inden for rimelig tid”?

Med formuleringen ”inden for rimelig tid” lægges der op til, at private og offentlige myndigheder registrerer sig i umiddelbar forlængelse af opsætningen. Det vil normalvis sige, at registreringen skal ske inden for 2 uger, og det er også det standpunkt, politiet har taget i sin udmelding.

Hvad betyder ”registrering af væsentlige ændringer”?

Ved ”væsentlige ændringer” sigtes der til, at private og myndigheder skal foretage registrering, hvis eksempelvis tv-overvågningen ophører. Der skal således ikke foretages registrering ved midlertidige driftsstop eller lignende.

Hvornår kan overvågning anses for opsat?

Ved ”opsætning” sigtes der til, at tv-overvågningen er monteret og aktiveret. Det er dermed en forudsætning for registreringen i POLCAM, at tv-overvågningen er i drift og i stand til at filme.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til denne artikel eller brug for kompetent rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS’ persondatateam.

Aktuelt

Andre nyheder om Databeskyttelse

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.