vem kan indberette oplysninger til en whistleblowerordning

Artikel nr. 3: Hvem kan indberette oplysninger til en whistleblowerordning?

Vi sætter i 2022 særligt fokus på den nye whistleblowerlov med en række artikler, der omhandler de vigtigste fokuspunkter, som virksomheder skal være særligt opmærksomme på, når de skal implementere en whistleblowerordning.

I denne artikel sætter vi fokus på, hvem der kan indberette oplysninger i virksomhedens whistleblowerordning. Find alle artikler i serien her >>

1. Arbejdspladsens arbejdstagere

Det følger af whistleblowerloven, at en arbejdsgiver med mere end 50 ansatte er forpligtet til atstille en intern whistleblowerordning til rådighed for virksomhedens ansatte .

Virksomheden vil leve op til kravene om en intern whistleblowerordning i whistleblowerloven, hvis virksomheden stiller ordningen til rådighed for virksomhedens ansatte, men virksomheden kan vælge at stille ordningen til rådighed for en bredere personkreds.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at den beskyttelse mod repressalier, som følger af whistleblowerloven, gælder, uanset om en virksomhed er forpligtet til at etablere en whistleblowerordning eller ej og således uanset hvor mange ansatte, virksomheden beskæftiger.

Virksomhedens interne whistleblowerordning afskærer i øvrigt ikke den ansatte fra at foretage en indberetning til fx Datatilsynets whistleblowerordning og fungerer således alene som et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen.

2. Særligt om arbejdstagerbegrebet

Begrebet ”arbejdstager” skal forstås bredt og kan blandt andet omfatte fuldtids- og deltidsansatte, ansatte med tidsbegrænsede kontrakter og vikarer.

Vurderingen af, hvorvidt en til virksomheden tilknyttet person skal betragtes som arbejdstager skal således tage sit udgangspunkt i, om personen modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold hos virksomheden.

Herudover er det vigtigt at være opmærksom på, at opgørelsen af antallet af ansatte tager udgangspunkt i ”head counts”, og at virksomheden således ikke må tage højde for beskæftigelsesgraden.

Justitsministeriet anfører i vejledningen om whistleblowerordninger på private arbejdspladser, at opgørelsen kan foretages på baggrund af de oplysninger om antallet af ansatte, der fremgår af CVR-registret.

Virksomheden er forpligtet til at etablere en intern whistleblowerordning, når virksomheden i gennemsnit har haft 50 eller flere ansatte i fire forudgående kvartaler, medmindre der er tale om en nyoprettet arbejdsplads eller en væsentlig udvidelse (fx ved fusion af en eller flere virksomheder), hvor det ikke er muligt at foretage en optælling baseret på fire fulde kvartaler.

Efter den 17. december 2023, hvor forpligtelsen til at etablere en whistleblowerordning for virksomheder med 50-249 ansatte træder i kraft, vil virksomheden være forpligtet til at etablere ordningen med det samme, hvis en udvidelse ved fusion, vækst eller lignende medfører, at antallet af medarbejdere overstiger 50.

Kravene til opgørelsen af antallet af medarbejdere gør sig gældende, uanset om der er tale om en virksomhed med 250 ansatte, som allerede nu er forpligtet til at have etableret en whistleblowerordning, eller om der er tale om en virksomhed med 50-249 ansatte, som først er forpligtet til at etablere en whistleblowerordning den 17. december 2023.

3. Øvrige persongrupper, som er beskyttet mod repressalier

Virksomheden kan vælge at stille whistleblowerordningen til rådighed for andre persongrupper end virksomhedens ansatte, herunder fx de øvrige persongrupper, som er beskyttet mod repressalier efter whistleblowerloven.

De øvrige beskyttede persongrupper er:

  • Selvstændigt erhvervsdrivende
  • Aktionærer og medlemmer af direktionen, bestyrelsen, tilsynsrådet eller det tilsvarende ledelsesorgan i en virksomhed
  • Frivillige
  • Praktikanter
  • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af f.eks. (under-)leverandører
  • Tidligere ansatte
  • Kandidater

Som anført vil disse persongrupper på samme måde som virksomhedens ansatte være beskyttet mod repressalier under de forudsætninger, som er anført i whistleblowerloven, men det er ikke et krav, at disse persongrupper skal have adgang til virksomhedens interne whistleblowerordning.

Hvis ikke disse persongrupper har adgang til virksomhedens interne whistleblowerordning, kan de i stedet benytte en ekstern whistleblowerordning, herunder Datatilsynets whistleblowerordning, som er den primære eksterne whistleblowerordning i Danmark.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at beskyttelsen mod repressalier som udgangspunkt gælder, uanset om der foretages en indberetning til virksomhedens interne whistleblowerordning eller til Datatilsynets whistleblowerordning. Herudover kan whistlebloweren også i særlige tilfælde være beskyttet, hvis whistlebloweren offentliggør oplysningerne.

4. Personer, der ikke er omfattet af den beskyttede persongruppe

Virksomheden kan også vælge at udvide sin whistleblowerordning yderligere, således at andre personer end de beskyttede persongrupper også kan foretage indberetninger via ordningen.

Virksomheden kan eksempelvis stille sin ordning til rådighed for kunder eller andre udefrakommende interessenter. Ligesom offentlige myndigheder kan vælge at stille ordningen til rådighed for borgere.

Det skal dog understreges, at sådanne øvrige persongrupper ikke vil nyde beskyttelse efter whistleblowerloven til trods for, at de får whistleblowerordningen stillet til rådighed.

Personer, der ikke er omfattet af den beskyttede persongruppe, kan ikke foretage indberetning til Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, men må gøre brug af andre klagemuligheder.

5. CLEMENS’ whistleblowerordning

Har du spørgsmål til artiklen, eller har din virksomhed endnu ikke fået etableret en intern whistleblowerordningen, så tag endelig fat i CLEMENS’ whistleblowerteam.

CLEMENS’ whistleblowerordning er brugervenlig, fleksibel og hurtig at etablere. Med en effektiv og sikker håndtering af indberetninger sætter CLEMENS’ whistleblowerordning jer i stand til både hurtigt og diskret at få rettet op på uønskede forhold samt at forhindre potentielle økonomiske tab.

Når du vælger CLEMENS’ whistleblowerordning, slipper du for at bekymre dig om flere komplicerede regler, der kræver uddannelse af medarbejdere, et administrativt setup og unødig brug af interne ressourcer, ligesom du sikrer, at alle indberetninger bliver håndteret juridisk korrekt og rapporteret hurtigt og effektivt tilbage til virksomheden.

Har din virksomhed endnu ikke etableret en whistleblowerordning, eller har du spørgsmål til den nye whistleblowerlov, er du altid velkommen til at kontakte vores whistleblowerteam.

Du kan her læse mere om CLEMENS’ whistleblowerordning.

Aktuelt

Andre nyheder om Whistleblowerordninger

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.