Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt giver dig mulighed for på forhånd at beslutte, hvem der skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du på et tidspunkt som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred eller lignende ikke længere selv kan.

Det giver dine pårørende mulighed for at træffe vigtige beslutninger. Du kan derved også undgå at blive umyndiggjort, idet du ved oprettelsen af fremtidsfuldmagten har sikret, at andre kan handle på dine vegne. Samtidig har du haft indflydelse på, hvem der skal handle på dine vegne og i hvilket omfang.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en juridisk aftale, der giver andre personer mulighed for at handle på dine vegne, hvis du på et senere tidspunkt bliver syg, svækket eller på anden vis ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesser. Fuldmagten træder først i kraft, når du ikke længere kan varetage de områder, den omfatter, typisk på grund af sygdom eller mental svækkelse.

Formålet med en fremtidsfuldmagt er at sikre, at dine ønsker og behov fortsat bliver varetaget, selvom du ikke længere er i stand til at handle selv. Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, der dækker et specifikt område, f.eks. økonomiske anliggender, eller samle flere forhold i én samlet fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt kan være en værdifuld løsning for at sikre din handlekraft og interessevaretagelse, når du ikke længere er i stand til at gøre det selv. Ved at udpege en eller flere betroede personer, der kan handle på dine vegne, får du en tryghed i at vide, at dine ønsker og behov bliver taget hånd om.

Fremtidsfuldmagt

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

Selvom det er muligt at oprette en fremtidsfuldmagt selv, er det ofte et komplekst juridisk dokument. En fremtidsfuldmagt angår normalt forhold, der først får betydning langt ude i fremtiden, og det kan derfor være vanskeligt at forudsige alle omstændigheder.

Vi anbefaler altid at søge hjælp fra advokater med speciale i fremtidsfuldmagter for at sikre, at din fremtidsfuldmagt opfylder dine ønsker. På den måde kan du være sikker på, at den er juridisk gyldig og afspejler dine ønsker – også i fremtiden.

Når man opretter en fremtidsfuldmagt, skal man overveje, hvem der skal være ens fuldmægtige. Det er vigtigt at vælge personer, som man har tillid til og som har evnen til at handle i ens bedste interesse. Man kan udpege en eller flere fuldmægtige, og det kan være en god idé at udpege en suppleant, hvis de primære fuldmægtige ikke er i stand til at handle på dine vegne.

Når man har udpeget fuldmægtige, skal man overveje, hvilke beføjelser de skal have. Man kan vælge at give dem fuldmagt til at handle på ens vegne inden for alle områder, eller man kan begrænse deres beføjelser til specifikke områder, f.eks. økonomiske anliggender eller sundhedsbeslutninger. Det er vigtigt at overveje ens egne behov og ønsker og sikre, at fuldmagten dækker det, man ønsker.

Når fuldmagten er oprettet, skal den underskrives af både fuldmagtsgiveren og fuldmægtigen og eventuelt vidner. Det er også vigtigt at sikre, at fuldmagten er juridisk gyldig og bindende. En advokat eller en notar kan hjælpe med at sikre dette.

Hvad skal man overveje, når man opretter en fremtidsfuldmagt?

Når man opretter en fremtidsfuldmagt, er der flere ting, man bør overveje. Her er nogle af de vigtige faktorer:

1. Valg af fuldmægtige: Det er vigtigt at vælge nogle betroede personer, der kan handle på dine vegne. Overvej at udpege en eller flere personer, der har din tillid og forståelse for dine ønsker og behov. Det kan være en god idé at tale med de personer, du overvejer at udpege som fuldmægtige, for at sikre jeres gensidige forståelse og accept.

2. Beføjelser og omfang: Du skal overveje, hvilke områder eller forhold fuldmagten skal omfatte. Du kan vælge at oprette en fremtidsfuldmagt, der dækker specifikke områder såsom økonomiske anliggender, sundhedsbeslutninger eller ejendomsanliggender. Det er også muligt at lave en samlet fuldmagt, der omfatter flere områder. Tænk grundigt over, hvad der er vigtigt for dig, og hvilke beføjelser du ønsker at give dine fuldmægtige.

3. Samtal og ønsker: Det er vigtigt at tage en grundig snak med dine fuldmægtige om dine ønsker og behov. Du bør overveje at skrive ønsker eller informationer til dine fuldmægtige ned, så de ved, hvordan de skal handle på dine vegne. Dette kan omfatte information om dine værdier, ønsker for fremtiden og specifikke beslutninger, du ønsker at træffe.

4. Opbevaring og tilgængelighed: Det er vigtigt at opbevare din fremtidsfuldmagt et sikkert sted, hvor den er let tilgængelig, når den bliver nødvendig. Du kan vælge at opbevare den hos en advokat, notar eller i en sikkerhedsboks. Det kan også være en god idé at informere dine nærmeste pårørende eller betroede personer om, hvor fuldmagten er opbevaret og hvordan de kan få adgang til den, hvis det bliver nødvendigt.

5. Opdatering af fuldmagten: Det er vigtigt at huske at opdatere din fremtidsfuldmagt, hvis der sker ændringer i dine ønsker eller forhold. Du kan ændrefuldmagten, tilføje eller fjerne fuldmægtige eller ændre omfanget af fuldmagten. Det er vigtigt at sikre, at din fuldmagt altid afspejler dine aktuelle ønsker og behov.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

En fremtidsfuldmagt træder først i kraft, når fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at varetage de økonomiske eller personlige forhold, som fuldmagten omfatter. Dette kan ske på grund af sygdom eller mental svækkelse. Når det bliver nødvendigt at gøre brug af fuldmagten, skal der indgives en anmodning til Familieretshuset om at få fuldmagten sat i kraft. Anmodningen skal være vedlagt en lægeerklæring om den aktuelle helbredstilstand. Familieretshuset vil derefter vurdere, om fuldmagten skal sættes i kraft

Hvad skal jeg bruge for at oprette en fremtidsfuldmagt?

Ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt er der visse elementer, der er nødvendige for at sikre, at fuldmagten er gyldig og bindende. De vigtigste ting omfatter:

  1. Fuldmagtserklæring: Dette dokument er selve erklæringen om, at du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt. Det skal indeholde dine personlige oplysninger, herunder navn, fødselsdato og bopælsadresse.
  2. Fuldmagtsdokument: Dette er selve fuldmagten, hvor du angiver de områder eller forhold, du ønsker, at fuldmagten skal omfatte. Du skal klart og præcist definere, hvilke beføjelser og ansvarsområder den udpegede fuldmægtig skal have.
  3. Vidner: Ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt er det ofte nødvendigt at have to vidner til stede. Vidnerne skal være myndige og være til stede under underskrivelsen af dokumenterne. Vidnernes rolle er at bekræfte, at du har underskrevet fuldmagten frivilligt og uden tvang.
  4. Notar: I visse jurisdiktioner kan det være påkrævet at få fuldmagten bekræftet af en notar. Notaren vil verificere dine identitetsoplysninger og bekræfte, at du har underskrevet dokumenterne frivilligt. Fuldmagter der er bekræftet af en notar anses normalt for at være mere bindende.

Hvordan sikrer man, at fuldmagten er gyldig og bindende?

For at sikre, at fuldmagten er gyldig og bindende, er der visse trin, der skal følges:

1. Oprettelse af fuldmagtserklæringen: Fuldmagtserklæringen skal være korrekt og præcis i forhold til dine ønsker og behov. Det er vigtigt at formulere den korrekt og undgå tvetydigheder for at sikre, at fuldmagten kan udføres som ønsket.

2. Underskrift og vidneudsagn: Fuldmagtserklæringen skal underskrives af dig som fuldmagtsgiver og to vidner. Vidnernes underskrifter bekræfter, at du har underskrevet fuldmagtserklæringen frivilligt og i deres nærvær. Det er vigtigt, at vidnerne er myndige og ikke selv er omfattet af fuldmagten.

3. Registrering af fuldmagten: Fuldmagten skal registreres hos Familieretshuset for at sikre dens gyldighed og bindende virkning. Registreringen kan enten ske digitalt via NemID eller ved at sende en fysisk kopi af fuldmagtserklæringen og eventuelle yderligere dokumenter til Familieretshuset.

4. Informer de relevante parter: Når fuldmagten er oprettet og registreret, er det vigtigt at informere de relevante parter, herunder eventuelle fuldmægtige og øvrige familiemedlemmer. Dette sikrer, at alle er klar over fuldmagtens eksistens og de beføjelser, den giver.

Kan en fremtidsfuldmagt oprettes digitalt?

Ja, det er muligt at oprette en fremtidsfuldmagt digitalt. Du kan oprette en digital fremtidsfuldmagt via Familieretshusets hjemmeside ved hjælp af NemID. Dette gør processen mere fleksibel og nemmere for mange mennesker. Det er dog stadig vigtigt at sikre, at fuldmagten opfylder alle lovgivningskrav, selvom den oprettes digitalt.

Hvad er nærmeste pårørende og hvilken rolle spiller de i en fremtidsfuldmagt?

Nærmeste pårørende er de personer, der af loven betragtes som de første og vigtigste til at handle på en persons vegne, hvis der ikke er oprettet en fremtidsfuldmagt. Dette inkluderer normalt ægtefælle eller registrerede partner, børn og forældre. Det er vigtigt at overveje, om man ønsker at udpege sine nærmeste pårørende som fuldmægtige eller om man foretrækker at udpege andre personer. Hvis man vælger at udpege sine nærmeste pårørende, bør man kommunikere med dem og sikre, at de er villige og i stand til at handle på ens vegne, hvis det bliver nødvendigt.

Det er vigtigt at overveje og planlægge for fremtiden, især når det kommer til ens personlige og økonomiske forhold. En fremtidsfuldmagt kan være et effektivt redskab til at sikre, at ens ønsker og behov bliver taget hånd om, selvom man ikke længere er i stand til at handle selv. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan man have tryghed i, at ens interesser varetages af betroede personer. Det kan være en god idé at søge hjælp fra en advokat eller en notar for at sikre, at fuldmagten er juridisk gyldig og bindende. Husk også at overveje, hvilke beføjelser fuldmægtige skal have, og om man ønsker at udpege sine nærmeste pårørende eller andre personer til at handle på ens vegne. Ved at tage disse overvejelser og træffe de nødvendige beslutninger kan man sikre sig selv og sin fremtidige handlekraft.

Hvem kan være en fuldmægtig for en fremtidsfuldmagt?

Enhver der er fyldt 18 år, som ikke er under værgemål, og som ikke selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft, kan være fremtidsfuldmægtig.

Du kan udpege flere personer som fremtidsfuldmægtig, som enten skal handle i forening, eller som er subsidiære, hvis den, du først har tænkt dig som fuldmægtig, ikke kan eller vil påtage sig rollen.

En fuldmægtig for en fremtidsfuldmagt kan være en person, som du har tillid til og som er i stand til at handle på dine vegne, når du ikke længere er i stand til det. Det kan være en slægtning, en nær ven eller en professionel, såsom en advokat eller en revisor. Det er vigtigt at vælge en person, der har de nødvendige færdigheder og viden til at håndtere de specifikke opgaver og ansvar, der er forbundet med at være fuldmægtig.

Når du vælger en fuldmægtig, er det vigtigt at overveje, om personen er pålidelig, ansvarlig og i stand til at tage beslutninger, der er i overensstemmelse med dine ønsker og interesser. Det kan være en god idé at have en samtale med den potentielle fuldmægtig for at sikre, at I er enige om forventningerne og for at sikre, at personen er villig til at påtage sig opgaven.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at en fuldmægtig ikke kan være en notar eller en medarbejder i Familieretshuset. En notar eller en medarbejder fra Familieretshuset kan dog bistå med at guide dig gennem processen med at oprette en fremtidsfuldmagt og sikre, at den er gyldig og bindende.

Er der nogle krav til, hvem man kan udpege som fuldmægtig for en fremtidsfuldmagt?

Der er visse krav til, hvem man kan udpege som fuldmægtig for en fremtidsfuldmagt. Ifølge loven skal fuldmægtigen være myndig og have fuld handleevne. Dette betyder, at personer under 18 år eller personer med væsentlige kognitive eller mentale begrænsninger normalt ikke kan udpeges som fuldmægtige.

Det er også vigtigt at vælge en person, der er pålidelig og har din tillid. Fuldmægtigen skal være i stand til at træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med dine ønsker og interesser, selv når du ikke længere kan udtrykke dem selv.

Der er ingen lovbestemte krav til, hvem man kan udpege som fuldmægtig. Det kan være en ægtefælle, et familiemedlem, en ven eller endda en professionel rådgiver. Det er vigtigt at vælge en person, der har de nødvendige kompetencer og kvalifikationer til at håndtere de områder, fuldmagten omfatter, f.eks. økonomiske anliggender eller sundhedsbeslutninger.

Krav til dig som fuldmagtsgiver

For at oprette en fremtidsfuldmagt, skal du, som fuldmagtsgiver, være myndig og være i stand til at handle fornuftsmæssigt. Du skal altså kunne forstå konsekvensen af indholdet af fuldmagten og være i stand til at træffe fornuftige beslutninger.

Fremtidsfuldmagten adskiller sig fra den almindelige forståelse af en fuldmagt, hvor du typisk giver en person fuldmagt for en begrænset periode og til en nærmere afgrænset opgave – og hvor du selv stadig er habil – men blot midlertidig ude af stand til at foretage handlingen selv.

En fremtidsfuldmagt er derimod kendetegnet ved, at den først bliver aktiv, når du ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesse – det er en forudsætning for, at fuldmagten overhovedet kan træde i kraft.

Formkrav og ikrafttrædelse

Fremtidsfuldmagten skal registreres skriftligt i Fremtidsfuldmagtregisteret, som er et offentligt register, der er tilgængelige for Familieretshuset og domstolene. Derefter skal den inden 6 måneder underskrives foran en notar.

Familieretshuset kan efter henvendelse fra den, som du har valgt som fuldmægtig, sætte fremtidsfuldmagten i kraft, hvis betingelserne er opfyldt. Det vil sige, at du ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det kan være på grund af f.eks. sygdom eller svækket mental funktion. Det kræver normalt en lægeerklæring, der kan dokumentere din tilstand.

Hvis Familieretshuset vurderer, at der er grund til at sætte fuldmagten i kraft, træffes der afgørelse om det. Fuldmagten får virkning med det samme afgørelsen er tinglyst i Personbogen. Familieretshuset fører et hvilende tilsyn med fuldmægtigen, medmindre du har truffet beslutning om, at der skal føres privat tilsyn af f.eks. en revisor eller advokat.

Hvem ved at jeg har en fremtidsfuldmagt?

Det er kun Familieretshuset, dig som fuldmagtsgiver og eventuelle fremtidsfuldmægtige, der kan se fremtidsfuldmagten i registeret, indtil den bliver aktiveret. Hvis fremtidsfuldmagten træder i kraft, vil den blive offentliggjort. Tredjeparter som banker eller offentlige myndigheder vil kunne få adgang til oplysninger om fuldmagten. Dette skaber gennemsigtighed omkring fuldmagtsforholdet. Samtidig sikrer det, at de involverede parter er klar over, hvem der har rettigheder og pligter, hvis fuldmagten bliver aktiveret.

Hvordan sikrer jeg min virksomhed ved en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan omfattet både økonomiske og personlige forhold. Hvis du har en virksomhed, kan du have et behov for én fuldmægtig til at varetage dine økonomiske forhold og en anden fuldmægtig til at varetage dine personlige forhold. Du kan selv bestemme, hvilke forhold fremtidsfuldmagten skal omfatte.

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt kan virksomhedens drift sikres ved, at du har indsat en eller flere fuldmægtige, som er bemyndiget til at handle på virksomhedens vegne, hvis du som virksomhedens ejer eller ledelse på et tidspunkt ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Når det drejer sig om drift af virksomhed, er det vigtigt at vælge en eller flere fuldmægtige, som har de nødvendige kompetencer og kendskab til virksomhedens drift og branche, så de kan træffe beslutninger på virksomhedens vegne i overensstemmelsen med dens interesser. Alternativt kan man give fuldmagt til et familiemedlem men med tilsyn fra virksomhedens revisor eller advokat.

Sikring af de personlige forhold

Ved en fremtidsfuldmagt i personlige forhold, kan fuldmægtigen inden for fuldmagtens område repræsentere dig over for offentlige myndigheder og over for private, f.eks. private plejehjem.

Fuldmægtigen skal tage vare på dine interesser, og må ikke handle på dine vegne, når der er modstridende egeninteresser.

Hvornår bortfalder en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt bortfalder normalt i følgende tilfælde:

1. Når fuldmagtsgiveren trækker fuldmagten tilbage: Fuldmagtsgiveren kan til enhver tid vælge at trække fuldmagten tilbage, så længe han eller hun stadig er i stand til at handle selv.

2. Når fuldmagten ophører ved fuldmagtshaverens død: Hvis fuldmagtshaveren dør, ophører fuldmagten automatisk. Det er vigtigt at bemærke, at fuldmagtshaveren ikke kan videregive fuldmagten til en anden person, medmindre det er specifikt angivet i fuldmagten.

3. Når fuldmagtsgiveren bliver i stand til at handle igen: Hvis fuldmagtsgiveren genvinder sin handleevne og er i stand til at varetage sine egne interesser, bortfalder fuldmagten.

4. Når fuldmagtsgiveren dør: Hvis fuldmagtsgiveren dør, ophører fuldmagten. Det er vigtigt at være opmærksom på, at fuldmagten ikke kan anvendes til at håndtere boet efter fuldmagtsgiverens død. I stedet vil arvingerne skulle håndtere boet i henhold til arveloven.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en fremtidsfuldmagt kun er gyldig, når den er tinglyst i Fremtidsfuldmagtsregistret. Dette sikrer, at fuldmagten er bindende og kan tages i brug, når det bliver nødvendigt. For at tinglyse en fremtidsfuldmagt skal du have et NemID, da tinglysningen foregår digitalt.

Tilbagekaldelse og ophør af en fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagten kan tilbagekaldes af dig, så længe du er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det gælder også, selvom fuldmagten er sat i kraft, hvis du senere bliver i stand til at handle fornuftsmæssigt igen, hvis der f.eks. kun har været tale om midlertidig svækket mental funktion eller helbred.

Fremtidsfuldmagten ophører, hvis du kommer under værgemål. Det gælder dog ikke, hvis værgemålet angår bestemte forhold, der ikke er omfattet af fremtidsfuldmagten.

Hvis du har valgt at have privat tilsyn med fuldmægtigen, kan de tilsynsførende tillægges kompetence til helt eller delvist at tilbagekalde fuldmagten.

Fremtidsfuldmagten ophører, hvis fuldmægtigen frasiger sig hvervet, kommer under værgemål selv, eller har oprettet fremtidsfuldmagt, der sættes i kraft, medmindre der er subsidiære fuldmægtige.

Brug for yderligere information?

Vores mangeårig erfaring inden for området gør os i stand til at guide og rådgive dig gennem processen med at oprette en fremtidsfuldmagt, der passer til dine individuelle behov og ønsker.
Vores mål er at levere værdifuldt rådgivning til vores klienter, så du kan træffe informerede beslutninger om din fremtidsfuldmagt. Vi forstår vigtigheden af at sikre både dine interesser og økonomi i fremtiden, og vores dedikerede team står klar til at hjælpe dig med at navigere gennem oprettelsen af en fremtidsfuldmagt.

Kontakt os i dag for at få mere information om fremtidsfuldmagter og hvordan Clemens kan assistere dig i oprettelsen af en holdbar og gyldig fuldmagt. Vores professionelle og letforståelige rådgivning sikrer, at du kan træffe de bedste beslutninger for din fremtid.

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.