Dokumentationskrav og oplysningsforpligtelse til whistleblowerordning

Artikel nr. 6 – Whistleblowerpolitikken

Dokumentationskrav og oplysningsforpligtelse

Dokumentationskrav og oplysningsforpligtelse til whistleblowerordning: Det følger af whistleblowerloven, at arbejdsgivere, som er omfattet af kravene til at etablere en whistleblowerordning, skal opbevare skriftlig dokumentation for etableringen af og procedurerne for virksomhedens interne whistleblowerordning.

Det betyder blandt andet, at arbejdsgiveren skal kunne dokumentere, at der er udpeget en whistleblowerenhed, at der er etableret en whistleblowerordning, hvortil der kan ske indberetning, og at ordningen er implementeret i overensstemmelse med kravene i loven.

Arbejdsgiverens pligt til at dokumentere whistleblowerordningen og at denne er stillet effektivt til rådighed, vil typisk blive efterlevet i en whistleblowerpolitik, som er tilgængelig for medarbejderne og de eventuelle andre interessenter, som har adgang til at foretage en indberetning via ordningen.

Det er vigtigt, at dokumentations- og oplysningspligten efterleves af arbejdsgiveren, da manglende overholdelse af denne forpligtelse kan medføre bødestraf for arbejdsgiveren.

Whistleblowerpolitikken

Arbejdspladsens whistleblowerpolitik bør som udgangspunkt indeholde beskrivelser af følgende:

  • Hvem kan anvende whistleblowerpolitikken?
  • Hvilke forhold kan der indberettes om?
  • Hvordan indberetter man til den interne whistleblowerordning?
  • Hvordan er indberetteren beskyttet efter whistleblowerloven?
  • Forhold om indberetterens anonymitet, fortrolighed og muligheden for videregivelse af oplysninger fra indberetninger
  • Hvordan håndteres indberetninger?
  • Andre muligheder for at indberette, herunder muligheden for indberetning til Datatilsynets eksterne whistleblowerordning og offentliggørelse

Whistleblowerordningen skal placeres på et synligt sted, der er tilgængeligt for de personer, der er omfattet af arbejdspladsens whistleblowerordning.

I det omfang whistleblowerordningen alene stilles til rådighed for medarbejdere, vil intranettet oftest være et passende sted at stille whistleblowerordningen til rådighed. Herudover bør der også altid være en henvisning til whistleblowerordningen i virksomhedens personalehåndbog, ligesom whistleblowerpolitikken altid bør vdlægges ansættelsesaftaler ved nyansættelse og altid være tilgængelig, der hvor whistleblowerordingen er tilgængelig.

Såfremt arbejdsgiveren ikke har et intranet, er det vigtigt, at arbejdsgiveren foretager en vurdering af, hvor whistleblowerpolitikken kan gøres tilgængelig for medarbejderne.

Såfremt whistleblowerordningen også stilles til rådighed for andre end virksomhedens medarbejdere, kan whistleblowerpolitikken med fordel gøres tilgængelig på arbejdspladsens hjemmeside sammen med adgangen til whistleblowerordningen.

Effektiv implementering af whistleblowerordningen

Det følger af whistleblowerloven, at arbejdsgiveren skal stille whistleblowerordningen effektivt til rådighed for medarbejdere, som er omfattet af beskyttelsen i whistleblowerloven.

Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiveren sikrer, at medarbejdere – såvel de nuværende som fremtidige – er bekendt med whistleblowerordningen, og hvordan der foretages en indberetning.

I praksis betyder dette, at arbejdsgiveren bør sørge for, at medarbejderne kender til whistleblowerpolitikken og whistleblowerordningen, og at arbejdsgiveren dokumenterer denne awarenessindsats, når whistleblowerordningen etableres.

Herudover er det vigtigt at arbejdsgiveren også er opmærksom på, at nye medarbejdere i samme omfang får kendskab til whistleblowerpolitikken og whistleblowerordningen.

Endelig er det vigtigt, at arbejdsgiveren løbende vurderer om whistleblowerordningen er effektiv, at arbejdsgiverens awarenessindsats har den ønskede effekt og at medarbejderne således er bekendt med whistleblowerordningen og meedarbejderens rettigheder.

CLEMENS’ Whistleblowerordning

Har du spørgsmål til artiklen “Dokumentationskrav og oplysningsforpligtelse til whistleblowerordning”, eller har din virksomhed endnu ikke fået etableret en intern whistleblowerordningen, så tag endelig fat i CLEMENS’ whistleblowerteam.

CLEMENS’ whistleblowerordning er brugervenlig, fleksibel og hurtig at etablere. Med en effektiv og sikker håndtering af indberetninger sætter CLEMENS’ whistleblowerordning jer i stand til både hurtigt og diskret at få rettet op på uønskede forhold samt at forhindre potentielle økonomiske tab.

Når du vælger CLEMENS’ whistleblowerordning, slipper du for at bekymre dig om flere komplicerede regler, der kræver uddannelse af medarbejdere, et administrativt set-up og unødigt brug af interne ressourcer, ligesom du sikrer, at alle indberetninger bliver håndteret juridisk korrekt og rapporteret hurtigt og effektivt tilbage til virksomheden.

Du kan læse mere om CLEMENS’ whistleblowerordning her.

Aktuelt

Andre nyheder om Whistleblowerordninger

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.