Danske logningsregler i strid med EU

Ny dom fra EU-Domstolen fastslår, at logningsregler, hvorefter borgernes telefon-, internet- og e-mailkommunikation kan registreres generelt og uindskrænket, er i strid med retten til privatlivsfred og kommunikationshemmelighed i EU’s Charter om grundlæggende rettigheder artikel 7 og 8.

Det betyder, at de danske logningsregler ikke lever op til de EU-retlige krav. De nuværende regler pålægger teleudbydere helt generelt at logge deres abonnenters elektroniske kommunikation i op til et år. Logningen sker for at politi og anklagemyndighed kan benytte dataoplysningerne i efterforskninger og ved retsforfølgelse i straffesager.

Hvornår er logning tilladt?

Dommen fastslår ikke et absolut forbud mod logning af elektronisk kommunikation. Der er således en række tilfælde, hvor logning er tilladt.

Logning er som følge heraf tilladt, når det:

  • sker for at afværge en konkret og alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed,
  • er målrettet mod specifikke persongrupper, der er mistænkt for terror eller lignende former for grov kriminalitet, eller
  • er målrettet mod bestemte afgrænsede geografiske områder med konkret risiko for udførelse af alvorlig kriminalitet.

Uanset baggrunden for at foretage logningen kræves det, at:

  • den er tidsbegrænset
  • at beslutninger om at logge data kan prøves ved enten en domstol eller en uafhængig administrativ myndighed
  • at logningen er proportional.

Ved vurdering af logningens lovlighed er der således fokus på, at borgernes retssikkerhed i videst muligt omfang skal beskyttes, og at logningen ikke må gå videre end nødvendigt i forhold til formålet med logningen.

Det er således en forudsætning for, at logning er tilladt, at hensynet til at bekæmpe en konkret risiko for kriminalitet vejer så tungt, at det overstiger hensynet til borgernes ret til privatlivsfred og kommunikationshemmelighed.

Dommen viser, at dette ikke er tilfældet, når logningen er tilfældig og ukonkret, fordi borgernes grundlæggende rettigheder i disse tilfælde ikke respekteres tilstrækkeligt.

Danske logningsregler i strid med EU
Danske logningsregler i strid med EU

Tredje dom i rækken

Forud for den aktuelle afgørelse har EU-Domstolen også i sagerne:

  • C-293/12 og C-594/12 (Digital Rights Ireland) og
  • C-201/15 og C-698/15 (Tele2/Watson)

– fastslået, at regler om generel og uindskrænket logning af borgeres tele- og internetdata til brug for efterforskning er i strid med retten til kommunikationshemmelighed og privatlivsfred

Det er nemlig beskyttet efter det såkaldte e-datadirektiv (2002/58/EF) og artikel 7 og 8 i EU’s Charter om grundlæggende rettigheder.

Revidering af logningsreglerne

Konsekvenserne af dommen er, at de danske logningsregler nu ikke længere kan bestå uændrede, men skal ændres. Dette er da også på lovprogrammet for folketingsåret.

Hos CLEMENS Advokatfirma følger vi udviklingen og opdaterer løbende. Hvis du har spørgsmål til dommen eller de danske logningsregler, står vores Persondatateam klar til at hjælpe.

Aktuelt

Andre nyheder om Databeskyttelse

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.