Bliver rådgiver altid ansvarlig for projektfejl?

Er rådgiveren altid ansvarlig for projektfejl i byggeri?

Er rådgiveren altid ansvarlig for fejl i et byggeprojekt? Dette spørgsmål er både vigtigt og komplekst, og dets svar har konsekvenser for både bygherrer og entreprenører. I denne artikel vil vi dykke ned i voldgiftskendelsen TBB.2023.393, for at give et nuanceret indblik af ansvaret i byggeprojekter.

Den nyeste retspraksis: kendelsen tbb.2023.393

I en nylig kendelse (TBB 2023.393) blev en rådgiver frikendt for designfejl, da klienten ikke tillod rådgiveren at rette fejlene under projektets udførelse. Kontrakten omhandlede renovering og modernisering af et ventilationsanlæg i en eksisterende bygning, hvor rådgiveren fungerede som den overordnede projektleder. Klienten mistede tilliden til rådgiveren og afbrød samarbejdet. De engagerede derefter en ny rådgiver til at redesigne det oprindelige arbejde og krævede, at den oprindelige rådgiver dækkede omkostningerne forbundet med den nye rådgivers arbejde, der beløb sig til ca. 8,4 millioner kr. inklusive moms.

Voldgiftsretten afgjorde, at den oprindelige rådgiver ikke var ansvarlig for projektfejl, da klienten ikke gav mulighed for projektjusteringer og afklaringer under udførelsen. Voldgiftsretten fandt, at rådgiveren ikke havde handlet uagtsomt og udtalte:

“Det er ikke en faglig fejl at skulle foretage projektjusteringer, afklaringer og opfølgninger under byggeriet, som kan give anledning til ekstra betalingskrav fra entreprenøren.”

Voldgiftsretten bemærkede også, at selvom projektet ikke blev udført fuldt ud i overensstemmelse med god projektpraksis på visse områder, kunne det færdige projekt fortsat opnås gennem justeringer og samarbejde mellem rådgiveren og entreprenøren under udførelsen.

Selvom der var dokumenterede afvigelser fra god projektpraksis, blev rådgiveren frikendt for eventuelle erstatningskrav vedrørende projektfejl, og klienten måtte bære omkostningerne ved at engagere en ny rådgiver.

Så nej, rådgiveren er ikke altid ansvarlig for projektfejl. Denne kendelse understreger vigtigheden af samarbejde, kommunikation og mulighed for projektjusteringer under udførelsen. Det er også klientens ansvar at bevise, at rådgiveren har handlet uagtsomt og at dokumentere de økonomiske tab, der er opstået som følge af projektfejlene.

Bliver rådgiver altid ansvarlig for projektfejl?
Bliver rådgiver altid ansvarlig for projektfejl?

Ansvarets nuancer

Arbejdsydelse frem for resultatforpligtelse

Det er værd at notere, at en rådgivers ydelse er karakteriseret som en arbejdsydelse og ikke en resultatforpligtelse. Det betyder, at en rådgiver har pligt til at følge op og tilpasse projektet løbende, men ikke nødvendigvis garantere et “fejlfrit” resultat.

Professionsansvarsnormen og rådgiverens rolle

Rådgiverens eventuelle ansvar vurderes i henhold til en såkaldt professionsansvarsnorm. Det indebærer, at rådgiveren vurderes ud fra, hvad der kan forventes af en kompetent rådgiver under tilsvarende omstændigheder.

Praktiske råd og anbefalinger

For bygherren: hvordan dokumenteres ansvaret?

For at etablere rådgiverens ansvar må bygherren kunne fremlægge solid dokumentation. Dette kan for eksempel være gennem tekniske rapporter eller vurderinger fra eksterne eksperter.

For entreprenøren: vær opmærksom på kontrakten

Entreprenører bør sætte sig ind i de specifikke krav og forpligtelser i kontrakten for at forstå, under hvilke omstændigheder de kan gøre krav på merbetaling.

Hvis du har spørgsmål angående rådgiveres ansvar for projektfejl, så kontakt vores specialister inden for ejendoms- og bygningsret. Vi har omfattende erfaring med at hjælpe klienter i tvistesager vedrørende designfejl og mangler og kan give dig professionel rådgivning.

Vil du vide mere vedr. “Bliver rådgiver altid ansvarlig for projektfejl”?

Vores specialister i fast ejendom og entreprise har stor erfaring med at bistå bygherre med tvister om projekteringsfejl/-mangler. Kontakt os endelig, når du har brug for rådgivning.

Læs mere om vores speciale i fast ejendom og entreprise.

FAQ: OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Er rådgiveren altid ansvarlig for projekteringsfejl?

Nej, ansvaret er ikke automatisk placeret hos rådgiveren og vurderes ud fra en professionsansvarsnorm.

Hvad betyder kendelsen TBB.2023.393 for fremtidige byggeprojekter?

Kendelsen danner præcedens og kan fungere som en rettesnor i lignende sager, men det er vigtigt at pointere, at hver sag er unik og vil blive vurderet individuelt.

Hvordan kan bygherren sikre sig mod fejl?

Det er vigtigt med grundig dokumentation og evt. indhente syn og skøn eller ekspertudtalelser i form af en teknisk rådgiver eller ekspertvurdering.

Hvad indebærer det, at rådgiverens ydelse er en “arbejdsydelse”?

Det betyder, at rådgiveren er forpligtet til løbende at tilpasse og følge op på projektet, men ikke garanterer et fejlfrit resultat.

Kan der opstå situationer, hvor både rådgiveren og entreprenøren deler ansvaret for fejl?

Ja, der kan være tilfælde, hvor både rådgiver og entreprenør deler ansvaret, afhængigt af projektets kompleksitet og de specifikke kontraktbetingelser.

Kan entreprenøren kræve ekstra betaling på grund af rådgiverens fejl?

Dette er ikke automatisk tilfældet og afhænger af den specifikke kontrakt samt eventuelle projekteringsfejl.

Aktuelt

Andre nyheder om Entrepriseret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.