bæredygtighedskrav i bygningsreglementet trådte i kraft den 1. januar 2023

Nyt til alle bæredygtighedsinteresserede: LCA Byg og LCA Collect

De nye bæredygtighedskrav i bygningsreglementet trådte i kraft den 1. januar 2023, og det stiller en række krav til byggeriets parter.

Men nu er der hjælp at hente til kravet om livscyklusberegning (LCA). BUILD har nemlig udgivet værktøjet LCAbyg til beregning af livscyklusvurderingen, og samtidig har et samarbejde mellem Arkitema, COWI, Rådet for Bæredygtigt Byggeri, Molio, Bolig- og Planstyrelsen samt Realdania udviklet værktøjet LCAcollect, som kan bruges til at indsamle de krævede data til livscyklusberegningen.

LCAbyg

Til at møde de nye bæredygtighedskrav i bygningsreglementet skal der udføres en livscyklusvurdering – også kaldet LCA (Life Cycle Assessment). En livscyklusvurdering er en beregning af byggeriets samlede klimapåvirkning igennem hele dets levetid og omfatter både byggeriets opførelse, drift og vedligehold samt dets nedrivning.

Den beregning udføres på baggrund af informationer om bygningsdelene og bygningens energiforbrug.

Kravet gælder for alle nybyggerier, hvor der indgives myndighedsandragende efter den 1. januar 2023, og derfor er kravet relevant for en lang række parter.

Det rejser spørgsmålet: Skal man så sætte sig ind i lang og kringlet formel for at kunne overholde kravet?

Svaret er nej.

Det har BUILD klaret med deres nye værktøj, LCAbyg, som beregner livscyklusvurderinger for bygninger.

Man indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug, og LCAbyg kan så derudfra beregne byggeriets miljøprofil og ressourceforbrug.

LCAbyg har været undervejs i snart 7 år og har også før været tilgængelig i en tidlig udgave, men nu er programmet udsendt i en ny forbedret version, som er mere brugervenlig og har fået nye funktioner.

LCAbyg indeholder nu metoder til at beregne overskridelse af grænseværdi relateret til særlige bygningsforudsætninger, og som noget nyt er der nu også muligt at importere data til systemet fra registret ’EPD Norge’.

Er LCAbyg dyrt?

Svaret er nej.

LCAbyg er indtil videre ganske gratis og kan hentes her: https://www.lcabyg.dk/da/download-legacy/

Som anført skal der indtastes en række data i LCAbyg. Det giver naturligvis spørgsmålene:

Hvilke data skal jeg indsamle? og

Hvordan holder jeg styr på mine LCA-data undervejs i byggeriet?

Det kan man nu få hjælp til med systemet LCAcollect.

bæredygtighedskrav i bygningsreglementet trådte i kraft den 1. januar 2023
De nye bæredygtighedskrav i bygningsreglementet trådte i kraft den 1. januar 2023

Hvad er LCAcollect?

LCAcollect er en webbaseret platform til at indsamle de lovpligtige LCA-data for de anvendte byggematerialer i det pågældende byggeri, som er nødvendige for at kunne udføre en LCA-beregning og dermed dokumentere byggeriets klimaaftryk. Platformen strukturerer data fra de forskellige aktører i et byggeri ét samlet sted og med en ensartet datastruktur.

LCAcollect blev tilgængeligt den 1. marts 2023 og er således et helt nyt værktøj i forbindelse med LCA-data og beregninger.

LCAcollect gør LCA-dokumentation digital og direkte integrerbar i den samlede LCA-beregning, hvis den udføres i LCAbyg. De to systemer kan altså tale direkte sammen og kan derfor skabe en ensrettet og simpel metode til at dokumentere en bygnings livscyklus.

Er LCAcollect dyrt at få fat i?

Svaret er nej.

LCAcollect er frit tilgængeligt, og man kan oprette sig som bruger og få direkte adgang hos: Molio- byggeriets videnscenter

Man opretter derefter sit projekt og kan derfra invitere projektets parter ind, så de kan indrapportere de data fra de forskellige bygningsdele, som de skal levere, direkte i systemet.

Ligeledes har man mulighed for at kommunikere om det indleverede materiale via platformen.

Arbejder man meget eller udelukkende med LCA -beregninger bliver det også muligt at tilkøbe adgang til en proversion af LCAcollect.

Der er altså masser af muligheder for hjælp til de nye beregninger.

Hos CLEMENS er vi klar over, at bygge-og anlægssektoren skal arbejde på at blive mere bæredygtig, og vi arbejder målrettet med bygningsreglementets (BR18) nye bæredygtighedskrav.

Vi afholder derfor også – både selv og sammen med samarbejdspartnere – kurser, temamøder og morgenmøder om de nye krav, og alle er velkomne. Der laves både gratis kurser, og der kan også købes særlige kurser. Tøv derfor ikke med at kontakte advokat Cristine Ussing (se kontaktoplysninger nedenfor), hvis du eller din virksomhed kunne tænke jer mere information om de nye krav og om praktikken vedrørende LCA-beregninger.

Aktuelt

Andre nyheder om Entrepriseret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.