Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved “tilførsel” mellem interessentskaber

Vestre Landsret underkender Tinglysningsrettens praksis for tinglysning af ændringer og tillæg til normalvedtægten

Normalvedtægter i ejerforeninger: Vestre Landsret underkendte den 10. maj 2022 Tinglysningsrettens praksis for tinglysning af ændringer og tillæg til normalvedtægten.

Dette får stor betydning for normalvedtægter i ejerforeninger, da Vestre Landsrets kendelse medfører, at ejerforeninger – igen – kan nøjes med at tinglyse én samlet særvedtægt.

Således er der gjort op med den tinglysningspraksis, som Tinglysningsretten indførte, da normalvedtægten trådte i kraft den 1. januar 2021.

Denne praksis indebar, at ejerforeninger alene kunne tinglyse bestemmelser i særvedtægten, som fraveg normalvedtægten, ligesom ejerforeningerne skulle angive, hvad de enkelte fravigelser fra normalvedtægten bestod i. Desuden skulle forpligtelser og begrænsninger, der ikke udgjorde en fravigelse af normalvedtægten, men supplerede denne, anmeldes og tinglyses i en særskilt servitut.

Tinglysningsrettens praksis gjorde tinglysningsprocessen besværlig, tidskrævende og omkostningstung for ejerforeningerne, da det var nødvendigt at sammenligne bestemmelserne i ejerforeningens særvedtægt med normalvedtægtens bestemmelser, og lave en foreløbig fortolkning af særvedtægten for at afklare, om og hvordan særvedtægten fraveg normalvedtægten.

Vestre Landsret slog fast, at Tinglysningsrettens tinglysningspraksis mangler hjemmel og er ugyldig. På baggrund af kendelsen kan ejerforeninger nu tinglyse én samlet særvedtægt uden en angivelse af, hvordan normalvedtægten er fraveget. Dette gør det lettere og billigere for ejerforeninger at tinglyse særvedtægter.

Som følge af Vestre Landsrets kendelse har Tinglysningsretten ændret sin vejledning for tinglysning af ejerforeningsvedtægter. Find den opdaterede vejledning her.
Hvis din ejerforening har behov for bistand i forbindelse med tinglysning af ejeforeningsvedtægter, kan du kontakte partner Peter Hyldahl Ebbesen, partner Lene Lausen eller senioradvokat Frej Campen Wolthers.

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.