Implementering af e-formularer i EU-udbud|

Implementering af e-formularer i EU-udbud: En vejledning til ordregivere

Er du opdateret på de nye e-formularer i EU-udbud og deres betydning for arbejdet med EU-udbud?

D. 25. oktober 2023 er en vigtig dato for alle, der beskæftiger sig med EU-udbud. Fra da af blev det obligatorisk at anvende e-formularer til at offentliggøre udbudsoplysninger.

Grunden til skiftet

Skiftet til e-formularer er et progressivt skridt, som bygger videre på de eksisterende regler for udbud. Det, der ændres, er måden, man indsamler og deler oplysninger på. Det er tænkt som en forenkling for dem, der håndterer udbudsprocesserne. Det giver mere fleksibilitet og effektivitet, både for de ordregivere, der administrerer EU-udbud og tilbudsgivere. Begge vil opleve en mere strømlinet indsamling og deling af information.

Nye Features i e-formularerne

De nye e-formularer omfatter specifikke ændringer og tilføjelser, som ordregivere skal være opmærksomme på. For eksempel:

Maksimal værdi på rammeaftaler: Nu kan man angive den totale maksimale værdi for hele rammeaftalen eller for individuelle delkontrakter.

EU-støtte: Der er mulighed for at indtaste specifikke koder for EU-finansierede programmer.

Grønne Udbud: Et nyt felt beder ordregiverne om at fortælle, hvis udbuddet indeholder kriterier for grønne indkøb.

Det nye system, eForms, er en del af en omfattende opdatering af TED-platformen, kendt som “TED 2.0”. Selvom eForms aktuelt er tilgængelig i en testversion, og der er rapporteret it-fejl, er det forventet, at alle ordregivere vil skifte til de nye e-formularer efter den overgangsperiode, der slutter den 24. oktober 2023.

Implementering af e-formularer i EU-udbud: En vejledning til ordregivere

Hjælp til overgangen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en omfattende vejledning om brugen af de nye e-formularer, som tilbyder ordregivere et detaljeret indblik i de nye krav og procedurer.

Du finder vejledningen her: E-formularer – Vejledning og opslagsværk til udfyldelse af e-formularer ved EU-udbud

CLEMENS mener

Skiftet til e-formularer i EU-udbud handler ikke kun om teknik; det er en strategisk forbedring, der skal gøre udbudsprocesserne mere effektive og tilgængelige.

Yderligere oplysninger og guides findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

FAQ

Hvad er e-formularer i EU-udbud?

E-formularer er digitale skemaer, som bruges til at indsamle og offentliggøre information om udbud i EU. De er designet til at gøre processen mere effektiv og brugervenlig for både ordregivere og tilbudsgivere.

Hvordan adskiller e-formularerne sig fra de tidligere udbudsdokumenter?

Med e-formularerne besvarer man specifikke spørgsmål i stedet for blot at udfylde forudbestemte felter. Dette gør det muligt at generere mere præcise og relevante dokumenter til offentliggørelse.      

Hvornår træder e-formularerne i kraft?

De nye e-formularer trådte i kraft den 25. oktober 2023, hvorefter alle offentlige ordregivere skal anvende dem i EU-udbudsprocessen.
Yderligere information, vejledninger og ressourcer findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Hvad sker der, hvis jeg ikke skifter til e-formularerne?

Det er vigtigt at skifte til e-formularerne for at sikre, at udbudsprocesserne er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Udeladelse kan medføre juridiske og administrative komplikationer.

Kan e-formularerne håndtere komplekse udbud med flere delkontrakter?

Ja, de nye e-formularer har specifikke felter, der tillader angivelse af information om komplekse udbud, herunder rammeaftalens maksimale værdi og detaljer om delkontrakter.

Hvordan håndteres EU-støtte i e-formularerne?

E-formularerne indeholder nu felter, hvor man kan indtaste specifikke koder og identifikatorer for EU-støtteprogrammer, der finansierer kontrakten.

Hvordan understøtter e-formularerne grønne og bæredygtige udbud?

E-formularerne har specifikke kodefelter, der kræver, at ordregivere angiver, hvis udbudsproceduren inkluderer miljømæssige eller bæredygtige kriterier, hvilket støtter EU’s målsætninger om grønne indkøb.

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.