Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af anpartsselskabers selskabskapital

Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital til 40.000 kr. – Ny lov vedtaget.

Den 9. april 2019 vedtog Folketinget en række ændringer af Selskabsloven, som træder i kraft inden for de kommende dage. Lovændringerne får konkret betydning for iværksætterselskaber og anpartsselskaber.

IVS’er afskaffes

Iværksætterselskaber er ved denne ændring af selskabsloven afskaffet, hvilket betyder, at det efter lovens ikrafttræden ikke længere er muligt at stifte et iværksætterselskab med en minimumskapital på ned til blot én krone. Efter lovens ikrafttræden kan kapitalselskaber igen kun stiftes som anpartsselskaber eller aktieselskaber.

Eksisterende iværksætterselskaber vil blive omfattet af en overgangsperiode, hvor de har to år til at omregistrere sig til et anpartsselskab efter de hidtil gældende regler.

Omregistrering til ApS

Det vigtigste led i omregistreringen til et anpartsselskab er, at iværksætterselskaber skal kunne dokumentere en selskabskapital på 40.000 kr. inden overgangsperiodens udløb, svarende til det nye minimumskrav for anpartsselskabers selskabskapital.

De iværksætterselskaber, der ikke allerede lever op til det nye minimumskapitalkrav, skal foretage en kapitalforhøjelse. Konkret kan det ske ved at indskyde kontanter eller ved at overføre selskabets reserver til selskabskapital (fondsforhøjelse) – eller en kombination heraf. Sker kapitalforhøjelsen som led i omregistreringen kan ejerne også indskyde andre aktiver end kontanter, forudsat at de har en værdi. Sidstnævnte skal dokumenteres ved en vurderingsberetning fra en revisor.

Iværksætterselskaber, der er i gang med at spare op til at opfylde minimumskravet til selskabskapital for anpartsselskaber via driften, og derfor har opbygget en bunden reserve af en vis størrelse, kan altså gøre brug heraf i forbindelse med omregistreringen. Dette kan eventuelt ske i kombination med indskud af kontanter, hvis selskabet ikke kan nå at opspare det fulde beløb på 40.000 kr. via driften i virksomheden inden udløbet af den toårige overgangsperiode.

Beslutningen om omregistrering fra iværksætterselskab til anpartsselskab skal træffes på en generalforsamling med 2/3 flertal. Der skal som udgangspunkt også vedlægges en erklæring fra en revisor, der bekræfter, at kapitalen er tilstede.

Først når vedtægterne efterfølgende er blevet ændret, og omregistreringen er registreret hos Erhvervsstyrelsen, er omregistreringen til anpartsselskab sket.

De iværksætterselskaber, der ikke efter den toårige periode er blevet omregistreret til anpartsselskaber, vil blive sendt til tvangsopløsning.

Minimumskapitalkravet for ApS’er nedsættes

Ændringsloven får konkret betydning for anpartsselskaber i den henseende, at minimumskravet til et anpartsselskabs selskabskapitel, nedsættes fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Nedsættelsen af minimumskapitalkravet for anpartsselskaber sker i sammenhæng med afskaffelsen af iværksætterselskaber, da lovgiver har en forhåbning om, at det herved vil blive lettere for iværksættere og andre selvstændige erhvervsdrivende at drive virksomhed i selskabsform, selvom de fremover ikke vil kunne stifte et iværksætterselskab med et lavt minimumskrav til selskabskapital.

I øvrigt har lovændringen betydning for eksisterende anpartsselskaber, der har adgang til at nedsætte sin selskabskapital med 10.000 kr. til 40.000 kr., så længe der forsat er den nødvendige kapital tilbage i selskabet set i forhold til selskabets aktiviteter og økonomiske situation.

Hvis du har spørgsmål til hvilken betydning lovændringerne konkret får for dig og dit selskab, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.

Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af anpartsselskabers selskabskapital
Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af anpartsselskabers selskabskapital

Aktuelt

Andre nyheder om Skatteret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.