ændringer i erhvervslivets serviceattester

Udbudsret – ændringer i erhvervslivets serviceattester

Hvad skal ordregivere være opmærksomme på?

Fra 1. november 2023 er der sket ændringer i de serviceattester, som virksomheder kan anmode om fra Erhvervsstyrelsen. Disse ændringer har direkte indflydelse på, hvordan offentlige ordregivere skal fortolke og anvende disse attester i deres vurderingsproces.

De væsentligste ændringer omfatter en ny tilføjelse nederst på attesten, der informerer om eventuelle strafbare forhold i relation til brugen af illegal arbejdskraft. Desuden vil en ny indikator øverst på attesten tydeliggøre, om der er anmærkninger forbundet med virksomheden. Denne visuelle tilføjelse letter ordregivernes arbejde med hurtigt at identificere, om der er forhold, der kræver yderligere undersøgelse.

Gyldighed af ældre serviceattester efter 1. november 2023

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beholder ældre serviceattester, som en tilbudsgiver har anmodet om udstedelse af inden ændringens ikrafttræden, deres retvisende værdi i den periode, en ordregiver har fastsat i relation til et konkret udbud. Ordregiver bør aktivt vurdere ældre attesters relevans i hvert enkelt tilfælde, idet der sædvanligvis tillægges en anvendelsesperiode på mellem 6 og 12 måneder for sådanne attester.


Er du opdateret på de nye e-formularer og deres betydning for arbejdet med EU-udbud? Læs vores artikel: Implementering af e-formularer i EU-udbud: En vejledning til ordregivere.


Konsekvenserne af at fremvise oplysninger om illegal arbejdskraft

Oplysninger om brugen af illegal arbejdskraft må ikke føre til automatisk udelukkelse af en virksomhed. Hvis oplysningen fremgår af serviceattesten, kan det betyde, at virksomheden er eller kan være dømt for sådanne forhold. Disse oplysninger betyder altså ikke, at virksomheden med garanti er dømt.

Oplysningerne kan herudover indikere, at virksomhedens ledelse ikke har samtykket til indhentning af bestemte oplysninger eller ikke har afgivet en erklæring på tro og love i forbindelse med serviceattesten.

Før en virksomhed udelukkes, skal ordregiver derfor først foretage sin egen dybdegående undersøgelse af, om virksomheden eller dens ledelse rent faktisk er straffet.

Finder ordregiver frem til, at virksomheden eller dens ledelse er straffet, skal ordregiver herefter foretage en konkret vurdering af, om udelukkelse er en proportional følge af det pågældende forhold. Denne konkrete vurdering indeholder en vurdering af overtrædelsens alvor og relevans i forhold til det aktuelle udbud. Kun under særligt skærpende omstændigheder vil en sådan overtrædelse blive anført som en anmærkning på serviceattesten og kunne motivere en udelukkelse.

Baggrund for ændringen

Ændringen af serviceattesten er resultatet af en politisk beslutning truffet i kølvandet på arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023. Formålet er at intensivere kampen mod social dumping og brugen af illegal arbejdskraft. Dette er et skridt i retning af at forhindre, at virksomheder, som benytter sig af sådanne praksisser, kan opnå offentlige kontrakter.

Aktuelt

Andre nyheder om Udbudsret

Se flere relevante nyheder

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.