6 tips til dig, der udsteder fakturaer

6 tips til dig, der udsteder fakturaer

1. Korrekt fakturainformation

Der er visse materielle krav, som en faktura skal opfylde. Det er derfor vigtigt at sørge for, at en faktura er korrekt udfyldt. Ifølge momsbekendtgørelsens § 57, stk. 1 skal en faktura indeholde oplysninger om køber og sælger, et fakturanummer, en udstedelsesdato, en beskrivelse og mængdeangivelse af de solgte varer eller ydelser og den aftalte pris. Husk derfor altid (som minimum) at angive disse oplysninger.

2. Angiv en forfaldsdato

Det er vigtigt for dig som kreditor, at forfaldsdatoen fremgår tydeligt af fakturaen, så køber ikke er tvivl om, hvornår fakturaen skal betales.

Forfaldsdatoen er afgørende for, fra hvilken dato du som kreditor kan kræve rente af et tilgodehavende. Der er ikke regler for, hvornår forfaldsdatoen skal fastsættes til, men normal praksis er 7-21 dage efter udstedelsesdatoen.

3. Vær opmærksom på procesrenten

Hvis en faktura er forfalden, har du som kreditor mulighed for at kræve renter af det forfaldne beløb. Reglerne for opkrævning af renter afhænger af, om køber er forbruger eller erhvervsdrivende.

Hvis køber er forbruger, gælder visse ufravigelige regler angående opkrævning af renter. Ifølge rentelovens § 3, stk. 2 kan man først kræve renter af forbrugere fra 30 dage efter forfaldsdatoen. Desuden har man overfor forbrugere ikke mulighed for at aftale andre rentesatser end procesrenten. Procesrenten ændrer sig jævnligt, og det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, at den korrekte rentesats benyttes ved beregning. Procesrenten fastsættes efter rentelovens § 5 til Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 8%. Fra den 1. januar 2023 udgør procesrenten 9,90 % p.a.

4. Aftal en rente med dine erhvervsdrivende købere

Hvis skyldneren er erhvervsdrivende, kan man kræve renter af det skyldige beløb fra forfaldsdatoen, hvis dette er aftalt, jf. rentelovens § 3, stk. 1. Det er også muligt at aftale en anden rente end procesrenten med erhvervsdrivende købere. En rente- og datoangivelse i fakturaen er i denne henseende ikke et tilstrækkeligt aftalegrundlag, eftersom fakturaen er en ensidig erklæring fra sælger. Renten og datoen for renteopkrævningen skal i stedet være aftalt allerede ved aftalens indgåelse (f.eks. kan det fremgå af ordrebekræftelsen, hvis en sådan benyttes).

Læs også disse 3 gode tips til at holde omkostningerne nede ved inddrivelse af tilgodehavender.

Hvis man ikke har aftalt en rente og forfaldsdato med køber, kan man kræve rente efter de samme regler, som gælder for forbrugere.

Såfremt en erhvervsdrivende køber er forsinket med sin betaling, har sælger efter rentelovens § 9 a, stk. 3 også mulighed for at opkræve et fast kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger, som i dag udgør 310 kr.

5. Udsted en ordrebekræftelse

Når man modtager en ordre fra en kunde, er det derfor en god idé at udstede en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen giver sælger mulighed for at aftale leveringsbetingelser, betalingsbetingelser og en anden rente end procesrenten overfor erhvervsdrivende købere. En ordrebekræftelse er med andre ord en sikring af sælgers retsstilling, idet ordrebekræftelsen er med til at danne det skriftlige grundlag for selve den købsaftale, som er indgået, og dermed tjener som bevis for ens aftale i en eventuel juridisk tvist.

6. Overvej brug af inkassovirksomhed

Hvis du som sælger har problemer med rettidig betaling af fakturaer, kan du gøre brug af en inkassovirksomhed. Det er ikke et lovkrav, at man outsourcer sine inkassosager til en anden virksomhed, men det kan lette arbejdsbyrden betydeligt at inddrage en professionel aktør, som dagligt beskæftiger sig med inkasso. Hos CLEMENS Advokatfirma har vi en erfaren inkassoafdeling, som kan hjælpe dig med gældsinddrivelse.

Har du endnu ingen strømlinet inkassoprocedure, eller ønsker du vejledning til inkassoproceduren, så er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirmas specialister i inkasso.

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.