Nye regler om øget digital kommunikation i lejeforhold

Den 14. december vedtog folketinget en ændring til lejeloven, der åbner op for en øget digital kommunikation i lejeforhold.

Lovændringen medfører, at udlejer og lejer fremadrettet som udgangspunkt frit kan vælge, om de vil kommunikere digitalt eller per brev, hvor det i lejelovgivningen er bestemt, at kommunikationen skal være skriftlig. Dermed bevæger man sig indenfor lejeretten i retning af den retsstilling, der gælder i de fleste andre retsforhold, hvor der frit kan kommunikeres digitalt.

Lovændringen tillader desuden brug af digitale medier i lejeforholdet:

Indflytnings- og fraflytningsrapporten kan udleveres i et digitalt dokument.

(Læs artiklen: Hvad gør udlejer, når lejer underskriver flyttesynsrapporten, men ikke tager imod den?)

Udlejer kan i forbindelse med en tilbudspligt give lejerne sædvanlige oplysninger om ejendommen digitalt (eksempelvis på et USB-stik, pr. e-mail eller via link til en hjemmeside med oplysningerne).

De nye reglerne om digital kommunikation i lejeforhold gælder dog ikke ubetinget

Udlejeren og lejeren kan med en måneds varsel til den første hverdag i en måned forlange, at meddelelser ikke kan gives digitalt.
Meddelelser kan ikke gives ved digital kommunikation, hvis udlejeren eller lejeren er fritaget for digital post.
Udlejerens opsigelse af lejemålet, udlejerens påkrav ved lejerens betalingsmisligholdelse og lejerens indsigelse mod udlejerens opsigelse af lejemålet kan kun gives med brev.
Reglerne om digital kommunikation gælder for alle lejekontrakter indgået den 1. januar 2018 eller senere.

For lejekontrakter indgået før den 1. januar 2018 finder reglerne først anvendelse fra den 1. januar 2019, og for udlejers vedkommende gælder reglerne kun, hvis udlejer efter den 31. december 2018 giver lejeren meddelelse om, at reglerne om digital kommunikation skal gælde i lejeforholdet.

Selv om de nye regler er et skridt i den rigtige retning, vokser træerne ikke ind i himlen, da de nye reglerne om digital kommunikation ikke ændrer ved, at afsenderen (i praksis oftest udlejeren) bærer risikoen for at en meddelelse kommer frem til modtageren.

Kan afsenderen ikke bevise, at meddelelsen (eksempelvis en e-mail) er kommet frem, får meddelelsen ingen retsvirkning i forhold til lejeren.

Derfor anbefales det, at vigtige meddelelser, som man i dag sender med anbefalet post eller med afleveringsattest, af bevismæssige grunde fortsat sendes på denne måde.

Pt. arbejdes der på at udvikle en e-bokslignende løsning, der kan bruges lejeforholdets parter, men hvornår en sådan løsning foreligger kan man kun gisne om.

Tilsvarende er ved lovændringen indført i almenlejeloven.

Lovforslaget om digital kommunikation i lejeforhold med bemærkninger kan findes her.

Fandt du ikke det, du søgte? 

Kontakt os her. Vi sikrer, at der står en specialist klar til at hjælpe dig.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Læs mere om dette i vores privatlivspolitik.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.